CINE CONTEAZĂ MAI MULT

Era odată un brahman bun și evlavios care trăia din pomenile pe care i le dădeau credincioșii. într-o zi s-a gândit:

– Voi merge să cer pomană îmbrăcat ca un biet paria.

Astfel, și-a pus o zdreanță în jurul șoldurilor, cum fac paria, cei mai săraci din India.

În acea zi, nimeni nu l-a salutat, nimeni nu i-a dat pomană.

S-a dus la piață, s-a dus la templu, dar nimeni nu i-a adresat un cuvânt.

Data următoare, brahmanul s-a îmbrăcat în felul castei sale: și-a luat o frumoasă haină albă, un turban de mătase și o jachetă brodată. Oamenii îl salutau și-i dădeau bani pentru el și pentru templu.

Când s-a întors acasă, brahmanul și-a dezbrăcat hainele și s-a înclinat profund. Apoi a spus:

– Vai! Ferice de voi, hainelor! Sunteți fericite! În mod sigur, ceea ce este mai cinstit pe pământ e haina, nu ființa umană care este sub ea.

„Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi curățați exteriorul paharului și al farfuriei, dar în interior sunt pline de jaf și necumpătare…” (Mt 23,25).

365 de povestioare pentru suflet – Bruno Ferrero. Editura Presa Bună – 2013