Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, priveşte spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi şi ca să fim mai strâns uniţi cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfinţeşte de bunăvoie Inimii tale preasfinte.

Mulţi nu te-au cunoscut niciodată, mulţi au dispreţuit poruncile tale şi s-au lepădat de tine. Fie-ţi milă şi de unii şi de alţii şi atrage-i pe toţi la Inima ta preasfântă.

Doamne, fii regele nu numai al credincioşilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci şi al fiilor rătăciţi, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.

Fii regele acelora pe care i-au înşelat părerile greşite şi al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului şi al unirii în credinţă, ca în curând să nu fie decât o singură turmă şi un singur păstor.

Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură şi fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniştea bunei orânduiri şi fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas: „Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem slavă şi cinste în vecii vecilor.„ Amin.

Explicată sfintei Faustina de Isus care i-a spus: „Mai întâi vei recita un Tatăl Nostru și un Bucură-te Marie și Crezul, apoi pe boabele pentru Tatăl Nostru vei spune următoarele cuvinte: Veșnice Tată, Îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Fiului Tău preaiubit și a Domnului nostru Isus Cristos, spre ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi; pe boabele pentru Bucură-te Marie vei recita următoarele cuvinte: prin dureroasă Să Pătimire ai milă de noi și de lumea întreagă. La sfârșit vei recita de trei ori aceste cuvinte: Sfinte Dumnnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de Moarte, ai milă de noi și de lumea întreagă”. Și a adăugat: „Milostivirea Mea va cuprinde în viață și mai ales în ceasul morții sufletele celor care vor recita această coroniță. Prin ea vei obține totul, dacă ceea ce ceri este conform voinței Mele. Când va fi recitată lângă cei aflați în agonie, Mă voi așeza între Tatăl și sufletul aflat în agonie nu ca Judecător drept, dar ca Mântuitor milostiv”.

Conform indicațiilor, se recită, așadar, astfel:

Tatăl nostru, Bucură-te Marie și Crezul.

Apoi, folosind coroana rozariului, pe boabele de la Tatăl nostru se spune:

Veșnice Părinte, îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Fiului tău preaiubit și a Domnului nostru Isus Cristos, spre ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi.

Pe boabele de la Bucură-te Marie se spune:

Pentru dureroasă Să Pătimire, ai milă de noi și de lumea întreagă.

La sfârșit se spune de trei ori:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de Moarte, ai milă de noi și de lumea întreagă.

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, miluieşte-ne,

Doamne, miluieşte-ne.

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule,

miluieşte-ne pe noi, (*)

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, *

Duhule Sfânt, Dumnezeule *

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, *

Inima lui Isus, Fiul Tatălui cel veşnic, *

Inima lui Isus, plăsmuită de Sfântul Duh în sânul Mamei, pururea Fecioare,*

Inima lui Isus, unită întru ființă cu Cuvântul lui Dumnezeu,*

Inima lui Isus, nemărginită întru maiestate, *

Inima lui Isus, locuință sfântă a lui Dumnezeu, *

Inima lui Isus, chivotul celui preaînalt, *

Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu şi poarta cerului,*

Inima lui Isus, focar arzător al dragostei,*

Inima lui Isus, sălașul dreptății şi al iubirii, *

Inima lui Isus, plină de bunătate şi de dragoste,*

Inima lui Isus, noianul tuturor virtuților*

Inima lui Isus, prea vrednică de toată lauda, *

Inima lui Isus, regele şi centrul tuturor inimilor,*

Inima lui Isus, în care sunt toate comorile înțelepciunii şi ale științei, *

Inima lui Isus, în care locuieşte toată plinătatea dumnezeirii,*

Inima lui Isus, în care Tatăl a binevoit, *

Inima lui Isus, dorul munţilor veşnici, *

Inima lui Isus, răbdătoare şi de mare milă, *

Inima lui Isus, darnică faţă de toţi cei care te cheamă, *

Inima lui Isus, izvorul vieţii şi al sfinţeniei, *

Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre,*

Inima lui Isus, copleşită de ocări, *

Inima lui Isus, zdrobită pentru fărădelegile noastre,*

Inima lui Isus, ascultătoare până la moarte, *

Inima lui Isus, străpunsă de suliţă,*

Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea,*

Inima lui Isus, viaţa şi învierea noastră *

Inima lui Isus, pacea şi împăcarea noastră, *

Inima lui Isus, jertfa păcătoşilor, *

Inima lui Isus, mântuirea celor ce nădăjduiesc în tine, *

Inima lui Isus, fericirea tuturor sfinţilor*

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

PRIMA ZI

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: „cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard de focul iubirii tale.

MEDITAREA primelor cuvinte din rugăciunea Tatăl nostru:

Tată, este numele care i se potrivește lui Dumnezeu, deoarece lui îi datorăm atât existența noastră naturală pe care am primit-o când am fost creați cât și existența supranaturală a harului, care ne face fii săi adoptivi. El vrea ca să-l numim Tată, întrucât ca fii îl iubim, îl ascultam și îl respectăm, și să trezească în noi sentimente de iubire și încrederea că vom obține ceea ce îi cerem.

Nostru, pentru că, neavând Dumnezeu decât un Fiu natural, în iubirea sa infinită a voit să aibă mulți fii adoptivi, cărora să le dăruiască bogățiile sale și, având toți același Tata și fiind frați, să ne iubim între noi unul pe altul.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă te rog din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

O Isuse al meu, fii tu pentru mine Tata, ocrotitor și călăuză în pelerinajul meu pământesc, ca nimic să nu mă tulbure și să nu mă îndepărteze de la drumul care duce către Tine.

Iar tu, Marie, Maica mea, care l-ai născut și l-ai îngrijit cu mâinile tale delicate pe Bunul Isus, învață-mă și ajută-mă în împlinirea datoriilor mele, călăuzindu-mă pe drumul poruncilor. Spune-i lui Isus: „Primește-l pe acest fiu, ți-l recomand cu toată puterea inimii mele de mamă”.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

 

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh

A DOUA ZI

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: „cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard în focul iubirii tale.

MEDITAREA cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: „Care ești în ceruri”.

Noi spunem „care ești în ceruri”, deși Dumnezeu se află în orice loc ca Domn al cerului și al pământului, pentru ca gândul la cer să ne determine să-l iubim cu mai multă ardoare și trăind în această viață ca niște pelerini, să năzuim spre lucrurile cerești.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

O Isuse al meu, știu că tu îi ridici pe cei căzuți, îi eliberezi din închisoare pe cei închiși, nu-l disprețuiești pe cel nenorocit și îți îndrepți privirea plină de iubire și milă către cei nevoiași. De aceea te rog să mă asculți, deoarece trebuie să vorbesc cu tine despre mântuirea sufletului meu și să primesc sfaturile tale mântuitoare.

Păcatele mele mă înfioară, Isuse al meu; mi-e rușine de nerecunoștință și neîncrederea mea.

Mi-e atât de frică pentru că tu mi-ai acordat timp ca să fac binele și eu l-am folosit rău, ba mai mult, te-am și jignit.

Alerg la tine Doamne, pentru că tu ai cuvintele vieții veșnice.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

A TREIA ZI 

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard în focul iubirii tale.

MEDITAREA cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Sfințească-se numele tău”.

Este primul lucru pe care trebuie să-l dorim, primul lucru pe care să-l cerem în rugăciune, intenția care trebuie să conducă toată munca și faptele noastre: ca Dumnezeu să fie cunoscut, iubit, slujit și adorat, și ca să se supună puterii sale orice creatură.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

O Isuse al meu, deschide-mi porțile îndurării tale, fă să rămână în mine sigiliul înțelepciunii tale, fă ca să mă eliberez de orice afecțiune nepermisă și să-ți slujesc cu iubire, bucurie și sinceritate. Întărit de parfumul plăcut al cuvântului tău dumnezeiesc și a poruncilor tale, să înaintez mereu în trăirea virtuților.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

A PATRA ZI

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard în focul iubirii tale.

MEDITAREA cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Vie Împărăția ta”.

Cu această invocație cerem să ne dea împărăția harului și favorurile cerului. Adică, împărăția celor drepți și împărăția măririi în care El domnește în pace desăvârșită cu cei fericiți. Cerem totodată și sfârșitul împărăției păcatului, al diavolului și al întunericului.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

Doamne, ai milă de mine și fă inima mea asemenea inimii tale. Ai milă de mine, Dumnezeul meu, și eliberează-mă de tot ceea ce mă împiedică să ajung la tine, iar în ceasul morții fă ca sufletul meu să nu audă înfricoșătoarea sentință a condamnării, ci cuvintele mângâietoare ale glasului tău: “Vino, tu cel binecuvântat de Tatăl meu”, iar sufletul meu să se bucure la vederea feței tale.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

A CINCIA ZI

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard în focul iubirii tale.

MEDITAREA cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ”.

Aici cerem ca voința lui Dumnezeu să se realizeze în toate creaturile: cerem aceasta cu tărie, și perseverența, în curăție și desăvârșire; cerem să o îndeplinim noi înșine, în orice fel și pe orice cale ni se va face cunoscută.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

O Isuse al meu, dă-mi o credință vie și fă ca să împlinesc cu fidelitate poruncile tale și cu inima plină de iubirea și mila ta să alerg pe drumul voit de tine.

Fă-mă să gust dulceața Duhului tău și să fiu înfometată de a împlini voința ta divină, pentru ca umila mea slujire să-ți fie mereu plăcută și agreabilă.

Să mă binecuvânteze, Isuse al meu, Atotputernicia Tatălui. Să mă binecuvânteze Înțelepciunea ta. Prea blândă dragoste a Duhului Sfânt să-mi dăruiască binecuvântarea sa și să mă păzească pentru viața cea veșnică.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

A ȘASEA ZI

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard în focul iubirii tale.

MEDITAREA cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: „pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”.

Aici cerem pâinea cea mai minunată care este Preasfântul Sacrament; hrana obișnuită a sufletului nostru care este harul; sacramentele și inspirațiile cerului. Cerem și hrana necesară pentru a păstra viața trupului, care trebuie procurată cu cumpătare.

Spunem noastră pâinii Euharistice, deoarece este rânduită pentru nevoia noastră și deoarece Mântuitorul ni se dăruiește în Sfânta Împărtășanie.

Spunem cea de toate zilele, recunoscând că depindem în mod obișnuit de Dumnezeu în toate, trup și suflet, în orice ceas și în orice moment.

Zicând dă-ne-o nouă astăzi, împlinim un act de caritate, cerând-o pentru toți oamenii, fără a avea grija zilei de mâine.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

O Isuse al meu, Tu care ești izvor de viață, dă-mi să beau apa cea vie care izvorăște din tine, pentru că, gustându-te pe tine, să nu-mi mai fie sete decât de tine; scufundă-mă cu totul în oceanul iubirii și milei tale și reînnoiește-mă cu Preaprețiosul tău Sânge prin care m-ai răscumpărat. Spală cu apa Preasfintei tale Coaste toate petele prin care am pătat haina frumoasă a nevinovăției de la botez. Umple-mă, Isuse al meu, de Duhul tău cel Sfânt și purifică-mi trupul și sufletul.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

A ȘAPTEA ZI

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: „cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard în focul iubirii tale.

MEDITAREA cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: „Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertam greșiților noștri”.

Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte datoriile noastre care sunt păcatele și pedepsele datorate lor; pedepse enorme care nu pot fi răscumpărate decât cu Sângele Bunului Isus, cu darurile harului și ale naturii primite de la Dumnezeu și cu tot ceea ce suntem și avem. Și ne angajăm prin această cerere să-i iertăm aproapelui nostru datoriile față de noi, injuriile și insultele pe care ni le-a adus, fără răzbunare, uitându-le pentru totdeauna. Astfel, Dumnezeu ne pune în mână judecata noastră, deoarece dacă iertam ne va ierta și dacă nu-i iertam pe alții nici El nu ne va ierta pe noi.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

O Isuse al meu, știu că chemarea ta se adresează tuturor, știu că ești prezent în cei umili, că iubești pe cel care te iubește, că iei apărarea celui sărac, că ai milă de toți și nu disprețuiești nimic din ceea ce ai creat; ascunzi lipsurile oamenilor, îi aștepți să se convertească, îl întâmpini pe cel păcătos cu iubire și îndurare. Dă-mi, Doamne, să beau din izvorul vieții; iartă-mă și distruge în mine tot ceea ce se opune legii tale divine.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

A OPTA ZI

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: „cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard în focul iubirii tale.

MEDITAREA cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: „Și nu ne duce pe noi în ispită”.

Cerând Domnului să nu ne lase să cădem în ispită, recunoaștem că El îngăduie ispita spre folosul nostru; slăbiciunea noastră pentru a o învinge; tăria divină pentru victoria noastră. Domnul nu le refuză harul celor care se împotrivesc acestor mari dușmani.

Cerând să nu ne lase să cădem în ispită, îl rugăm să ne ajute să nu mai adăugăm alte datorii la cele pe care le avem deja.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

O Isuse al meu, fii ocrotitorul și mângâierea sufletului meu; fii apărătorul meu în orice ispită și ocrotește-mă cu scutul adevărului tău. Fii însoțitorul și speranța mea; apărarea și locul de refugiu împotriva tuturor pericolelor sufletului și trupului meu. Fii călăuza mea în mare imensă și nesigură a acestei lumi și binevoiește a mă mângâia în necazul meu. Marea ta iubire și mila să fie pentru mine portul siguranței. Numai aici voi fi liber de înșelăciunile diavolului.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

A NOUA ZI

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inima de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard în focul iubirii tale.

MEDITAREA cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: „Ci ne mântuiește de cel rău”.

Îi cerem lui Dumnezeu să ne păzească de orice rău, de relele sufletești și trupești, de cele veșnice și de cele pământești; de cele prezente, trecute și viitoare; de vicii și de pasiunile dezordonate; de înclinațiile rele, de duhul mâniei și al mândriei. Și cerem aceasta spunând amin, cu tărie, afecțiune și încredere, deoarece Dumnezeu vrea și poruncește să cerem așa.

CERERE

O Isuse al meu, alerg la tine în suferință prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

RUGĂCIUNE

O Isuse al meu, spală-mă cu Sângele izvorât din Coasta ta divină, ca să mă întorc curat la viața harului tău. Intră, Doamne, în camera mea săracă și odihnește-te cu mine: însoțește-mă pe drumul greu al vieții mele ca să nu mă pierd.

Ajută, Doamne, slăbiciunii sufletului meu și mângâie-mă în durerile inimii spunându-mi că, pentru mila ta, nu vei înceta să mă iubești și vei fi întotdeauna cu mine.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Măria, Slavă Tatălui.

A fost explicată de Isus sorei Faustina Kowalska. Domnul i-a cerut sfintei Kowalska să o inițieze începând de la vinerea sfântă până în ajunul Sărbătorii Divinei Îndurări. Domnul a promis pentru cel care recită această novenă haruri de orice fel, iertarea deplină a păcatelor și a pedepselor și convertirea lumii întregi. Novena se poate recita împreună cu coronița divinei îndurări prezentată anterior.

Ziua I-a (Vinerea sfântă)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi omenirea întreagă, mai ales pe toți păcătoșii, și cufundă-i în oceanul Îndurării mele. Astfel tu vei îndulci amărăciunea mea pentru pierderea sufletelor”.

Ziua a II-a (Sâmbăta sfântă)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi sufletele preoților și ale celor consacrați și cufundă-le în Milostivirea mea de necercetat. Ele mi-au dat tăria de a suporta dureroasa mea Pătimire. Prin aceste suflete, ca prin canale, Milostivirea mea se revarsă asupra omenirii”.

Ziua a III-a (Duminica Paștelui)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi toate sufletele credincioase și evlavioase; cufundă-le în oceanul Milostivirii mele. Aceste suflete m-au întărit pe drumul Calvarului; ele erau o picătură de mângâiere în mijlocul unui ocean de amărăciuni”.

Ziua a IV-a (Luni din Săptămâna Albă)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi-i pe cei care nu mă cunosc încă. Și la ei m-am gândit în Pătimirea mea amară și viitorul lor zel întărea Inima mea. Cufundă-i în oceanul Milostivirii mele”.

Ziua a V-a (Marți din Săptămâna Albă)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi sufletele fraților separați, cufundă-le în oceanul Milostivirii mele. Sunt acelea care în agonia mea amară sfâșiau Trupul meu și Inima mea, adică Biserica. Când se vor împăca cu Biserica mea, se vor cicatriza rănile mele și voi avea ușurare în Pătimirea mea”.

Ziua a VI-a (Miercuri din Săptămâna Albă)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi sufletele blânde și smerite și pe cele ale copiilor: cufundă-le în oceanul Milostivirii mele. Se aseamănă mai mult cu Inima mea și ele sunt acelea care îmi dădeau putere în dureroasa mea agonie. Le-am văzut atunci ca pe niște îngeri pământești, veghind pe altarele mele. Asupra lor vărs fluviile harurilor mele, pentru că numai un suflet umil, în care pun toată încrederea mea, este capabil să accepte darurile mele”.

Ziua a VII-a (Joi din Săptămâna Albă)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi sufletele care cinstesc și slăvesc în mod special Milostivirea mea. Sunt suflete care mai mult decât orice au participat la Pătimirea mea și pătrund mai profund în Sufletul meu, transformându-se în copii vii ale Inimii mele Milostive. Ele vor străluci în viața viitoare de o lumină deosebită și nici unul dintre ele nu va cădea în focul iadului; fiecare va avea asistența mea în ceasul morții”.

Ziua a VIII-a (Vineri din Săptămâna Albă)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi sufletele care se află în Purgator și cufundă-le  în abisul Milostivirii mele, pentru ca țâșniturile sângelui meu să repare arsura lor. Toate aceste sărmane suflete sunt iubite în mod imens de mine; ele satisfac Dreptatea Divină. Este în puterea ta să le dai ajutor oferind toate indulgențele și ofertele de ispășire luate din tezaurul Bisericii mele. Dacă tu ai cunoaște chinul lor, nu ai înceta să oferi pomana rugăciunilor tale și să plătești datoriile pe care ele le-au adunat împotriva Dreptății mele”.

Ziua a IX-a (Sâmbătă din Săptămâna Albă)

Cuvinte ale Domnului nostru: „Astăzi adu-mi sufletele lâncede și cufundă-le în oceanul Milostivirii mele. Ele sunt acelea care rănesc Inima mea în modul cel mai dureros. În Grădina măslinilor sufletul meu a simțit față de ele o mare aversiune. Din cauza lor am pronunțat acele cuvinte: ‘Tată, dacă vrei, îndepărtează de la mine acest pahar! Totuși nu voia mea, dar a ta să fie’ (Lc 22,42). Recurgerea la Milostivirea mea rămâne pentru ei ultima ancoră de salvare”.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •