Pentru novena la Sf. Ioan Botezătorul se recită timp de nouă zile consecutiv rugăciunea de mai jos

 

Sfinte Ioane Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu încă înainte de naștere să-i pregătești pe oameni pentru venirea Fiului său, iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea duhului tău, asemănător cu al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței, în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl ceresc ți l-a arătat pe Fiul său – Om-Dumnezeu – când a voit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”. Această chemare atât de mare pe care însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a inspirat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: „Nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei” și „El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez!” Tu ai voit să-ți jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-1 pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său. Te rugăm, mijlocește-ne de la Dumnezeu o sinceră convertire și o iubire puternică față de El, ca să-l urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-l preamărim pentru toată veșnicia. Amin.

 

Sfinte Ioan Botezătorule, roagă-te pentru noi!

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Măria…, Slavă Tatălui…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •