Iuda, “nu al lui Iscariot” – după cum se grăbește să precizeze evanghelistul Ioan (Ioan 14,22) – este ultimul pe lista apostolilor, înainte de nefericitul său omonim. El este supranumit “Tadeu”, adică “Inimosul, curajosul, omul cu pieptul tare” (Hadi = piept, în sens figurat). Cel care a purtat același nume cu trădătorul lui Isus este chiar “fratele” Domnului și al lui Iacob, în înțelesul de rudă foarte apropiată. După o altă însemnare a lui Eusebiu, Iuda Tadeu ar fi mirele din Cana Galileei, la a cărui nuntă Cristos a săvârșit minunea schimbării apei în vin; gradul foarte apropiat de rudenie explică prezența lui Isus la această nuntă.

Sfântul Ioan relatează în cap. 14,22 o intervenție a lui Iuda Tadeu în cuvântarea ținută de Isus la Cina cea de taină: “Doamne, cum se face că ni te vei arăta nouă și nu lumii?”. Pe marginea întrebării puse de apostol, Bossuet face următoarea reflexie: “Această întrebare trebuia să se nască în mod firesc după cuvintele rostite mai înainte, deoarece Domnul a declarat că El se va arăta prin Duhul Sfânt prietenilor săi, și nu lumii. Aici este de fapt marea taină a planurilor divine. Sfântul Iuda merge de-a dreptul la miezul misterului: ‘Cum se face? De unde vine acesta?’ Ce am făcut noi, cu ce am meritat mai mult decât alții? Oare noi am fi avut credință, dacă nu ne-ai fi dat-o Tu? Oare noi te-am fi ales pe tine, dacă nu ne-ai fi ales Tu mai întâi? – ‘Pentru ce, Doamne, pentru ce?’, spune Sfântul Iuda. Isus singur putea să rezolve această problemă; dar El și-a păstrat secretul… El nu a răspuns; și fără a da măcar un semn că a auzit, repetă încă odată: ‘Dacă cineva mă iubește, va păzi poruncile mele; și Tatăl meu îl va iubi, și noi vom veni la el și ne vom stabili locuința în el’. Ca și cum ar fi spus: O, Iuda, nu întrebă ceea ce nu vă este dat să știți; nu cercetați cauza alegerii mele; adorați planurile mele; tot ceea ce vă privește în această problemă este că trebuie să păstrați poruncile mele; restul este secretul Tatălui meu; este secretul de necuprins pe care suveranul și-l rezerva” (Meditații asupra Evangheliei, ziua 92).

Noul Testament cuprinde și o scrisoare canonică, ce poartă numele apostolului Iuda Tadeu; ea conține o dojana aspră la adresa unor învățători “Care schimbă în desfrâu harul Dumnezeului nostru, și-l tăgăduiesc pe unicul nostru Stăpân și Domn, Isus Cristos”, și îndemnuri insistente pentru păstrarea credinței și a unei vieți neprihănite.

Sfântul Iuda Tadeu este considerat mijlocitor în cauzele disperate.

Preluare și adaptare după “Viețile Sfinților” Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București 1982.

Patronaj: Sf. Apostol Iuda Tadeu este patronul cauzelor pierdute și situațiilor disperate. Se bucură de o venerație deosebită în cadrul americanilor novena în cinstea Sf. Iuda Tadeu fiind cea mai populară în Statele Unite ale Americii.

 

Sfinte Iuda, apostol foarte atent la nevoile lumii noastre, tu, al cărui nume înseamnă „Dumnezeu să fie lăudat”, învață-ne adevărata rugăciune care îi place lui Dumnezeu. În situațiile noastre dificile mijlocirea ta pentru noi știe să devină insistentă la Domnul. Îți mulțumim, scump apostol, pentru că vii astfel în ajutorul nostru. Învață-ne, chiar și în mijlocul încercărilor noastre, să continuăm a-l lăuda pe Dumnezeul oricărei bunătăți. Pentru aceasta te rugăm prin Cristos Isus, Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Marie… , Slavă Tatălui…

 

Pentru novena se va spune rugăciunea de mai sus timp de noua zile consecutiv.

 

Tradus și adaptat pentru www.novena.ro de Pr. Iosif Agiurgioaei.

În cadrul novenei la Sf. Iuda Tadeu se va recita în fiecare zi – o dată rugăciunea la Sf. Apostol Iuda Tadeu și de șase ori a două secțiune de rugăciune a novenei.

 

Rugăciune la Sfântul Apostol Iuda Tadeu

 

Preasfinte apostole Iuda Tadeu, slujitor credincios, ucenic şi prieten al lui Isus, Biserica te cinsteşte şi te cheamă pretutindeni în ajutor, în mod deosebit în situaţiile cele mai grele , când nu se întrevede nici o rezolvare.

Roagă-te pentru mine căci sunt atît de singur şi de neajutorat. Foloseşte puterea care ţi s-a dat de a interveni grabnic atunci când totul pare pierdut; dă-mi ajutor în toate nevoile, necazurile şi suferinţele vieţii şi mai ales în această strâmtorare în care mă aflu acum ………………., ca să-l laud pe Dumnezeu împreună cu tine şi cu toţi sfinţii în vecii vecilor.

Nu voi uita , Sfinte Iuda Tadeu, binefacerile tale , ci îţi voi fi pururi recunoscător, cinstindu-te că pe apărătorul meu iubit. Amin.  

 

Această rugăciune (secțiune a novenei) trebuie făcută de 6 ori pe zi pentru 9 zile consecutive, lăsând în mod opțional o copie în biserică în fiecare zi.

 

Preasfânta Inimă a lui Isus să fie adorată şi iubită în toate altarele în vecii vecilor! Amin.

Preasfânta Inimă a lui Isus să fie onorată şi mărită acum şi pentru totdeauna! Amin.

Sfinte Iuda Tadeu roagă-te pentru noi şi ascultă-ne rugăciunile!

Binecuvântată să fie Sfânta Inimă a lui Isus!

Binecuvântată să fie Imaculată Inimă a Măriei!

Binecuvântat să fie Sfântul Iuda Tadeu în toată lumea pentru totdeauna!

O, Sfinte Iuda, Apostol şi Martir, mare în virtute şi bogat în miracole, ruda apropiată a lui Isus Cristos, mijlocitor credincios pentru toţi care te cheamă în ajutor în timp de nevoie, la tine apelez din toată inima şi te rog cu umilinţă (se spune cererea)………………………

Ţie Dumnezeu ţi-a dat puteri aşa de mari ca să-mi fii ajutor.

Ajută-mă în cerinţa mea prezentă şi urgentă. Drept compensaţie promit să te fac cunoscut şi invocat de alţii.

Sfinte Iuda roagă-te pentru noi toţi care-ţi cerem ajutor. Amin.

 

Tatăl Nostru … , Bucură-te Mărie … , Slavă Tatălui … (de 3 ori).

 

O, mărite Apostol, Sfinte Iuda Tadeu, rudă a lui Isus şi a Măriei, te salut prin intermediul Preasfintei Inimi a lui Isus. Prin Inima Lui îl măresc şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru harurile cu care te-a înzestrat.

Stau umilit în faţa ta şi te rog din inimă să mă priveşti cu compasiune. O, nu-mi dispreţui rugăciunile. Nu-mi înfrânge încrederea în tine. Ţie Dumnezeu ţi-a dat privilegiul de a ajuta omenirea în cele mai disperate probleme. O, vino în ajutorul meu ca să măresc binecuvântările lui Dumnezeu.

Toată viaţa îţi voi fi recunoscător şi te voi urma cu credință până îți voi putea mulţumi în Rai. Amin.

 

Disponibilă via internet.

Ziua I

 

Preavrednice apostol a lui Isus Cristos , Sfinte Iuda Tadeu, deoarece lui Dumnezeu i-a plăcut să fie invocat numele tău atotputernic , pentru mângâierea noastră, eu te cinstesc din toată inima mea și te rog să nu încetezi de a primi pe slujitorul tău ca pe un sărac păcătos ce îți oferă acest mic act de pietate. Binevoiește, o, preabunule sfinte să primești oferta mea. Mai întâi de toate , îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru toate harurile cu care te-a înzestrat și îți promit să te iubesc mereu, alegându-te de patron și avocat către Dumnezeul cel Preaînalt, știind bine cât de eficace este ocrotirea ta. Fă, o marele meu protector ca inima mea întristată și abătută să fie cât mai curând consolată. Dobândește-mi harul unei profunde cunoașteri a păcatelor mele, pentru a le disprețui , și roagă-te pentru mine să-mi fie iertate, astfel încât să nu pot refuza harul divin pe care cu credință vie ți-l cer acum(…). Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Ziua II

 

O, admirabile apostol al Mântuitorului, Sfinte Iuda Tadeu, care prin meritele tale deosebite ai fost ales din mulțimea celor care îl urmau pe Mântuitorul și înălțat la demnitatea de apostol, eu îi mulțumesc divinului Învățător Isus, pentru darul ce ți l-a făcut și îl ador. Dobândește-mi te rog harurile cele mai eficace pentru mântuirea mea, pentru ca astfel să pot împlini scopul pentru care am fost creat , și de asemenea dobândește-mi  și harul, pe care îl cer acum de la Dumnezeu prin mijlocirea ta(…) Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Ziua III

Preaslăvite apostol Iuda Tadeu care cu deosebite virtuți și cu multe minuni ai răspândit cuvântul Evangheliei în mijlocul popoarelor barbare și ai convertit pe foarte mulți la credința în Cristos Isus , cu umilință te cinstesc ca pe patronul meu ceresc; te rog să ai milă de mine și de sufletul meu în fața tribunalului Celui Preaînalt, ca să nu mai cad în păcatele pe care de multe ori le-am săvârșit și de care mă căiesc atât de mult. Dobândește-mi de la Dumnezeu creștere în credință, speranța și iubire, blândețea și pacea inimii, harul divin în toate momentele vieții și mai ales în ceasul morții mele. Te mai rog să-mi dăruiești acel har special pentru care eu acum te implor…

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Ziua IV

 

Vrednicule urmaș a lui Isus Cristos, sfinte apostol Iuda Tadeu, care pentru a răspândi evanghelia ai înfruntat trudã și sudoare mergând în țări necunoscute pentru a îndeplini apostolatul tău, eu îl ador pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, și-i mulțumesc pentru marele zel pe care ți l-a dat față de oameni. Dobândește-mi te rog , adevăratul zel al sufletului meu, pentru ca să răspund inspirațiilor divine cu o iubire filială, să mă tem de Dumnezeu și să nu-l mai supăr în veci.Iți prezint o , Sfinte Iuda Tadeu, harul  pe care îl cer și sper să îl dobândesc prin meritele tale deosebite (…). Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Ziua V

O, mare astru al Sfintei Biserici, sfinte Iuda Tadeu, care prin predicarea Evangheliei ai luminat mintea multor păgâni și, învingând orice pericol și obstacol, ai făcut să înmugurească nenumărați lăstari ai credinței, eu îl ador pe divinul Învățător și-i mulțumesc pentru tăria ce ți-a oferit-o. Prin meritele tale, te rog , dobândește-mi același dar al tăriei, pentru că rezistând ispitelor Celui Rău, să pot persevera în iubirea lui Dumnezeu până în ultima clipă a vieții mele, cât de asemenea și harul de care am mai mare nevoie acum (…). Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Ziua VI

O, statornică coloană și sprijin al Bisericii ce abia se năștea, slăvite apostol Tadeu, care, după treizeci de ani de sudoare vărsată pentru mântuirea atâtor oameni idolatri, ai mers cu atâta curaj în întâmpinarea suferințelor martiriului și după ce ai fost bătut în mod crunt, ai încheiat viața cu o moarte dureroasă, iar acum domnești glorios în ceruri cu ceața martirilor, eu îi mulțumesc divinului Învățător pentru statornicia de care ai dat dovadă. Dobândește-mi, te rog , același dar al tăriei pentru că suferind cu răbdare toate necazurile vieții acesteia, să nu-l mai supăr niciodată pe Domnul, pe care tu atât de mult l-ai iubit , și cu atât de multă credință l-ai slujit; iar prin meritele tale, te rog  dobândește-mi și mie harul de care am mai mare nevoie acum (…). Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Ziua VII

O, fidel apostol, sfinte Iuda Tadeu, care prin marele tău zel ai convertit atâția necredincioși și păcătoși, și ai adus lumina Evangheliei sufletelor care gemeau în întunericul erorii, te rog să-mi obții iubirea față de dușmanii mei, și harul de a promova cu exemplul bun virtuțile creștine, față de aproapele meu. Mă bucur cu tine pentru marea bucurie și sărbătoare solemnă cu care sufletul tău fericit a fost primit în Paradis de către îngeri, după ce ai încununat apostolatul tău cu martiriul pentru a o obține pe cea veșnică, și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Te rog să înalți dorințele și afectele mele spre Cer, pentru ca astfel să pot obține harul de a muri în sfânta prietenie cu Dumnezeu, și de asemenea, să mor pentru dragostrea și Gloria sa. Fă te rugăm ca El să-mi dăruiască acum harul care prin meritele tale eu îl doresc și îl implor (…). Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Ziua VIII

O, avocatul sufletului meu la judecata finală, vrednice sfinte Iuda Tadeu, care ai meritat onoarea de a ședea pe un tron de glorie imensă dăruită ca răsplata pentru ostenelile tale apostolice, eu te slăvesc și îi mulțumesc divinului Învățător, Mântuitorul nostru, pentru marea onoare ce ți-a dat-o și pe care tu ai obținut-o împreună cu atâtea merite.Te rog fă-mă părtaș de ocrotirea ta, în timp ce te venerez aici pe Pământ ca pe un avocat milostiv, pentru a mă bucura apoi cu tine fericit în ceruri, încununat de glorie. Iar, acum , o puternicule protector, obține-mi harul pe care, în virtutea meritelor tale, eu îl cer lui Dumnezeu (…). Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Ziua IX

O, sfinte apostol și discipol a lui Cristos, Iuda Tadeu, din acest moment eu sunt gata să reînoiesc în orice clipă promisiunea ce ți-am făcut-o în această primă zi a acestei novene, alegându-te că pe cel mai puternic avocat, și te aleg pentru totdeauna drept patronul meu ocrotitor.Mai mult îți promit să răspândesc pe cât îmi va sta în putință această devoțiune față de tine. Iubitul și puternicul meu patron ceresc, așa cum ai alergat cu zel neobosit predicând și făcând minuni, pentru a elibera din întunericul greșelii pe mulți păgâni, te rog să prezinți rugăciunea mea la Dumnezeu pentru mine păcătosul, pentru ca prin meritele tale să rămân fidel harului divin, sufletul meu să fie eliberat de orice viciu și astfel să nu mai cad niciodată în păcat. Apăsat de ispitele prezente , fii bun și mijlocește la Cel Preaînalt pentru ca în curând să fiu eliberat , iar inima mea să fie plină de bucurie spirituală , în așa fel încât cu bucurie și pace să îl slujesc pe Dumnezeul Nostru Isus, mergând pe calea sa glorioasă. Sfinte Apostol Iuda Tadeu, eu mă încred cu totul în ocrotirea ta, te rog nu abandona rugăciunile mele pioase, împreună cu invocațiile mele arzătoare, ci primește-le cu bunătate și ascultă-le! Tu care ești părintele celor săraci și mângâierea celor abandonați, ajută-mă și apăra-mă acum și în ceasul morții mele, pentru ca să trăiesc în sfințenie, să iubesc și să binecuvântez apoi pentru toată veșnicia, împreună cu tine, pe Dumnezeul nostru infinit de bun și sfânt. Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Mărie…, Slavă Tatălui…

Sfinte Iuda Tadeu, roagă-te pentru noi!

 

Să ne rugăm,

O, Doamne, a cărui bunătate și a cărui milostivire nu au limite, binevoiește a asculta rugăciunile fiilor tăi și fã te rugăm ca toți cei care te cinstesc cu devoțiune prin apostolul tău Iuda Tadeu, pentru meritele virtuților și rugăciunilor sale să obțină tot ceea ce îți cer prin rugăciune, Prin Isus Cristos Domnul Nostru. Amin.

 

Rugăciune de încheiere,

O, luceafăr strălucitor al cerului, sfinte Tadeu, ador din toată inima Preasfântă Treime și îi mulțumesc pentru că te-a îmbogățit cu atât de multe și minunate daruri și te-a ales dintre ceilalți ca avocat și protector în marile noastre necazuri și nevoi, și a dorit ca prin mijlocirea ta să ne dăruiască acele haruri și acele ajutoare care-i mângâie pe cei sărmani; te rog înaltă pe cei asupriți și încurajează pe cei abandonați! O, milostivul meu protector, dobândește-mi de la bunătatea divină harul pe care îl cer (…). Amin.

 

 

 

Sfintei Gertruda i-a fost revelat că e un izvor de mare bucurie pentru sfinţi când îl preamărim şi îi mulţumim lui Dumnezeu pentru harurile revărsate asupra lor. Cinstitorii sfântului Iuda ar trebui să recite deseori următoarea rugăciune:

 

O, preadulce Domn, Isuse Cristoase, în unire cu nespusa laudă a Preasfintei Treimi revărsată asupra sfintei tale umanităţi, asupra Mariei, asupra tuturor îngerilor şi a sfinţilor, te laud şi te preamăresc pentru toate harurile revărsate asupra apostolului şi prietenului tău, sfântul Iuda Tadeu. Te implor, pentru meritele sale, să îmi dăruieşti harul tău şi, prin mijlocirea lui, să vii în ajutorul tuturor nevoilor mele. Mai ales în ceasul morţii mele, binevoieşte a mă întări în lupta împotriva tuturor duşmanilor. Amin.

 

Atotputernice veşnice Dumnezeule, „mântuirea tuturor celor care cred în tine”, ascultă rugăciunea pe care o îndreptăm spre tine pentru slujitorul tău (se spune numele), implorând pentru el (ea) ajutorul milostivirii tale fără margini, pentru ca, redobândind sănătatea trupească, să te poată preamări din nou, prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

 

O, mărite Apostol, sfinte Iuda Tadeu, care ai avut o iubire sinceră faţă de Isus şi Maria, te salut prin intermediul Preasfintei Inimi a lui Isus. Prin Inima lui îl preamăresc şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate harurile pe care le-a revărsat asupra ta. Cu umilinţă mă prostern înaintea ta şi te implor din inimă să priveşti cu milă spre mine. Te rog, să nu îmi dispreţuieşti sărmanele mele rugăciuni ca încrederea mea în tine să nu fie zadarnică; ţie ţi-a dat Dumnezeu privilegiul de a veni în ajutorul oricărui om aflat în cele mai disperate situaţii. O, vino în ajutorul meu ca să pot preamări milostivirile lui Dumnezeu! Toată viaţa îţi voi fi recunoscător şi te voi cinsti cu credintă până când îţi voi putea mulţumi în Rai. Amin.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •