Doamne, miluiește-ne,

Cristoase, miluiește-ne,

Doamne, miluiește-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Sfânta Treime, un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sfânta Marie, roagă-te pentru noi!

Sfânta Născătoare de Dumnezeu, *

Sfânta Fecioară a fecioarelor, *

Maica lui Cristos, *

Maica Bisericii, *

Maica harului dumnezeiesc, *

Maică nepătată, *

Maica preacurată, *

Maica neprihănită, *

Maică pururea Fecioară, *

Maica vrednică de iubire, *

Maica minunată, *

Maica bunului sfat, *

Maica Creatorului, *

Maica Mântuitorului, *

Fecioara preaînțeleaptă, *

Fecioara vrednică de cinste, *

Fecioara vrednică de laudă, *

Fecioara puternică, *

Fecioara miloasă, *

Fecioara credincioasă, *

Oglinda dreptății, *

Tronul înțelepciunii, *

Pricina bucuriei noastre, *

Vas duhovnicesc, *

Vas vrednic de cinste, *

Vas vestit de cucernicie, *

Trandafir tainic, *

Turnul lui David, *

Turn de fildeș, *

Casă de aur, *

Chivotul legii, *

Poarta cerului, *

Steaua dimineții, *

Tămăduitoarea bolnavilor, *

Scăparea păcătoșilor, *

Mângâietoarea mâhniților, *

Ajutorul creștinilor, *

Regina îngerilor, *

Regina patriarhilor, *

Regina profeților, *

Regina apostolilor, *

Regina martirilor, *

Regina mărturisitorilor, *

Regina fecioarelor, *

Regina tuturor sfinților, *

Regina zămislită fără de prihană strămoșească, *

Regina înălțată cu trupul la cer, *

Regina preasfântului Rozariu, *

Regina păcii, *

Regina familiei, *

Regina României, *

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi!

 1. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu.
 2. Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Isus Cristos.

Să ne rugăm:

Atotputernice, veşnice Dumnezeule, priveşte spre Inima preaiubitului tău Fiu şi spre laudele şi îndestulările pe care ţi le aduce în numele păcătoşilor, şi împăcat fiind prin ele, iartă-i pe cei ce-ţi cer milostivirea în numele aceluiaşi Fiu al tău, Isus Cristos, care cu tine vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

Fecioară Sfântă, îngerul Gabriel ți-a zis: „Bucură-te tu, cea plină de har”. Este invitația ca tu, mijlocitoare de haruri infinite, să te îndrepți spre fiecare dintre noi, pentru ca, printre oamenii timpului nostru, să aducem bucuria lui Cristos. Tristețile și durerile vieții prezente fac să sufere atâtea familii: tuturor, tu, Mamă a bucuriei, dă-le curajul de a accepta greutățile de fiecare zi, în credință, pentru a merita bucuria pe care nimeni nu ni-o va mai lua și încă de pe acum să fim oameni ai bucuriei.

 

Bucură-te Marie…

 

Fecioară Sfântă, îngerul Gabriel ți-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu”. Aceleași cuvinte, tu mijlocitoare de haruri infinite, ni le spui nouă, pentru a ne aminti că deasupra tuturor există un Tată Bun care ne iubește și că la el toți oamenii găsesc forța de a nu se teme, dar de a avea mereu așa de multă speranță.

Și tu, bună Mamă, ține-ne de mână, ajută-ne să luptăm, să mergem înainte, cu siguranța că nu există motiv de a ne teme, de a ne împrăștia, de a avea frică, pentru că tu ne păzești și ne ocrotești întotdeauna.

 

Bucură-te Marie…

 

Fecioară sfântă, îngerul Gabriel a dus către Dumnezeu Tatăl cuvântul tău: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”.

Și noi, asemenea ție, voim să facem întotdeauna voința lui Dumnezeu, cu iubire, pentru că numai în ea este mântuirea.

Tu, mijlocitoare a tuturor harurilor, fă-ne statornici în această hotărâre, pentru că voim să fim cu tine în Împărăția Cerurilor.

 

Bucură-te Marie…

Bucură-te Regină…

 

Salutul sfântului Francisc către Fericita Fecioară Maria:

 

Bucură-te, Doamnă, sfântă regină,

Sfântă Mamă a lui Dumnezeu, Marie,

Care ești fecioară devenită Biserică

și aleasă de preasfântul Tată ceresc,

care te-a consacrat împreună cu preasfântul său

Fiu iubit

și cu Duhul Sfânt Mângâietorul;

tu în care a fost și este orice plinătate de har și orice

bine.

Bucură-te, palatul său,

Bucură-te, tabernacolul său,

Bucură-te, casa sa.

Bucură-te, veșmântul său,

Bucură-te slujitoarea sa,

Bucură-te, Mama sa.

În acest loc sfânt, unde Fiul lui Dumnezeu a voit să ia trupul nostru și să poarte infirmitățile noastre, te rugăm, o Mamă a bunătății și a milei, să-i repeți lui Isus pentru frații bolnavi care se încred în tine, cuvintele surorilor lui Lazăr: Iată, acela, pe care tu îl iubești, este bolnav. O Marie, care în această sărmană Casă arăți surâsul tău matern atâtor oameni chinuiți de durere, îndreaptă-ți privirea spre bolnavii care te roagă: obține-le mângâierea sufletului și vindecarea trupului, pentru ca să poată aduce mulțumirile cuvenite puterii și dragostei divine, slăvi sfântul Nume al lui Dumnezeu și să se îngrijească sub iubitoarea ta ocrotire, de faptele sfințirii proprii. Așa să fie.

 

Fecioară de la Loreto,

Mângâietoare a mâhniților,

Tămăduitoare a bolnavilor.

Roagă-te pentru noi.

 

Bucură-te Marie…

 1. O Vistiernică Cerească a tuturor harurilor, Mamă a lui Dumnezeu și Mamă a mea Marie, deoarece ești Fiica Întâi Născută a Veșnicului Părinte și ții în mână atotputernicia sa, ai milă de sufletul meu și dă-mi harul pentru care te rog cu înflăcărare.

 

Bucură-te Marie…

 

 1. O Milostivă Împărțitoare a harurilor divine, Marie Preasfântă, tu care ești Mama Veșnicului Cuvânt Întrupat, care te-a încoronat cu nemărginita sa înțelepciune, privește mărimea durerii mele și dă-mi harul de care am atât de mare nevoie.

 

Bucură-te Marie…

 

 

 1. O Preaiubită Împărțitoare a harurilor divine, Neprihănită Mireasă a Veșnicului Duh Sfânt, Marie Preasfântă, tu care ai primit de la el o inimă care este cuprinsă de millă față de nenorocirile omenești și nu poate să reziste fără a-l mângâia pe cel care suferă, ai milă de sufletul meu și dă-mi harul pe care eu îl aștept cu deplină încredere de la nemărginita sa bunătate.

 

Bucură-te Marie…

 

Da, da, o Mama mea, Vistiernica tuturor harurilor, Scăparea sărmanilor păcătoși, Mângâietoarea mâhniților, Speranța celui care disperă și Ajutorul preaputernic al creștinilor, eu îmi pun în tine orice speranță a mea și sunt sigur că îmi vei obține de la Isus harul pe care îl doresc atât de mult, dacă este pentru binele sufletului meu.

 

Bucură-te Regină…

A se recita de la 17 până la 27 noiembrie, sărbătoarea Medaliei Miraculoase, în fiecare zi de 27 a lunii și în orice nevoie urgentă.

 

O Fecioară Neprihănită, noi știm că întotdeauna și peste tot ești dispusă să asculți rugăciunile fiilor tăi exilați în această vale de plâns, dar știm și că există zile și ore în care îți place să reverși cu mai multă îmbelșugare comorile harurilor tale. Așadar, o Marie, iată-ne aici plecați înaintea ta, tocmai, în acea zi și oră binecuvântată, preferată de tine pentru arătarea Medaliei tale.

 

Noi venim la tine, plini de imensă recunoștință și nelimitată încredere, în acest ceas atât de scump ție, pentru a-ți mulțumi pentru marele dar pe care ni l-ai făcut dându-ne chipul tău, pentru ca să fie pentru noi dovadă a dragostei și chezășie a ocrotirii. Așadar noi îți promitem că, după dorința ta, sfânta Medalie va fi semnul prezenței tale în mijlocul nostru, va fi cartea noastră din care vom învăța să cunoaștem, urmând sfatul tău, cât ne-ai iubit și ceea ce noi trebuie să facem, pentru ca să nu fie inutile atâtea jertfe ale tale și ale Fiului tău divin.

 

Da, Inima ta străpunsă, înfățișată pe Medalie, o va susține întotdeauna pe a noastră și o va face să bată la unison cu a ta. O va aprinde de iubire față de Isus și o va întări pentru a purta în fiecare zi crucea proprie după El. Acesta este ceasul tău, o Marie, ceasul bunătății tale inepuizabile, al milostivirii tale triumfătoare, ceasul în care ai făcut să izvorască, prin Medalia ta, acel torent de haruri și de minuni care s-a revărsat asupra pământului. Fă, o Mamă, ca acest ceas, care îți amintește dulcea emoție a Inimii tale, care te-a determinat să vii în vizită la noi și să ne aduci vindecarea de atâtea boli, fă ca acest ceas să fie și ceasul nostru: ceasul sincerei noastre convertiri și ceasul ascultării depline a dorințelor noastre.

 

Tu care ai promis, tocmai în acest ceas fericit, că mari aveau să fie harurile pentru acela care le va cere cu încredere: îndreaptă cu bunăvoință privirile tale spre rugăciunile noastre. Noi mărturisim că nu merităm harurile tale, dar la cine vom alerga, o Marie, dacă nu la tine, care ești Mama noastră, în ale cărei mâini Dumnezeu a pus toate harurile sale? Ai așadar milă de noi.

 

Ți-o cerem pentru Neprihănita ta Zămislire și pentru iubirea care te-a făcut să ne dai prețioasa ta Medalie. O Mângâietoare a mâhniților, care te-ai înduioșat de mizeriile noastre, privește spre relele de care suntem apăsați. Fă ca Medalia ta să răspândească asupra noastră și asupra celor dragi ai noștri razele tale binefăcătoare: vindecă-i pe bolnavii noștri, dă pace familiilor noastre, scapă-ne de orice pericol. Medalia ta să aducă ajutor celui care suferă, mângâiere celui care plânge, lumină și tărie tuturor.

 

Dar în mod deosebit permite, o Marie, ca în acest ceas solemn să-ți cerem convertirea păcătoșilor, mai ales a acelora, care ne sunt mai dragi. Amintește-ți că și ei sunt fiii tăi, că pentru ei ai suferit, te-ai rugat și ai plâns. Salvează-i, o Scăpare a păcătoșilor, pentru ca după ce te vor fi iubit, invocat și slujit toți pe pământ, să putem veni să-ți mulțumim și să te lăudăm pe vecie în Cer. Așa să fie.

 

Bucură-te Regină…

 

Traducere și adaptare făcute pentru www.novena.ro de Pr. Iosif Agiurgioaei.

O Marie, Fecioară Neprihănită, în acest ceas de pericol și de neliniște, tu ești, după Isus, refugiul nostru și suprema noastră speranță.

 

Bucură-te, o Regină, Maică a Milei, viața noastră, fericirea noastră, mângâierea noastră și speranța noastră!

 

Noi strigăm la tine care ești bună față de cel care te iubește, dar îngrozitoare împotriva diavolului ca o armată înșirată pe câmpul de luptă.

 

Te rugăm să îndepărtezi de la nelegiuirile noastre privirea Veșnicei Dreptăți și să o îndrepți asupra noastră pe cea a Milostivirii Divine.

 

O singură privire, o Mamă cerească, o privire a lui Isus și a ta, și noi vom fi salvați!

 

Și zadarnice vor cădea planurile nelegiuirii care se vor topi ca ceara înaintea focului! Ascultă atâtea dorințe și atâtea rugăciuni!

 

Nu spune că nu poți, o Marie, pentru că mijlocirea ta este atotputernică la Inima Fiului tău Divin, iar el nu îți refuză nimic.

 

Nu spune că nu voiești, pentru că tu ești Mama noastră, iar Inima ta trebuie să se înduioșeze de suferințele fiilor tăi.

 

Așadar pentru că poți și fără îndoială o vrei, vino în ajutorul nostru!

 

Salvează-ne, nu lăsa să piară aceia care își pun încrederea în tine și nu îți cer decât ceea ce tu însăți dorești atât de mult: Împărăția Fiului tău asupra întregului univers și în toate inimile. Niciodată nu s-a auzit spunându-se că cineva a recurs la ocrotirea Ta și a fost părăsit. Roagă-te așadar pentru patria noastră care te iubește!

 

Prezintă-te la Isus, amintește-i iubirea Ta, lacrimile tale, durerile tale: Betleemul, Nazaretul, Calvarul; roagă-te pentru noi și obține mântuirea poporului tău!

 

O Marie, pentru durerea Inimii Tale când l-ai întâlnit pe Isus acoperit de sânge și răni pe drumul Calvarului, Ai milă de noi!

 

O Marie, pentru iubirea care s-a revărsat asupra Inimii tale, când la picioarele Crucii lui Isus  ne-ai fost dată ca Mamă, Ai milă de noi!

 

O Marie, pentru durerea Inimii Tale la vederea Fiului tău iubit murind pe Cruce în cele mai crunte chinuri, Ai milă de noi!

 

O Marie, pentru durerea Inimii Tale când Inima lui Isus a fost străpunsă de suliță, Ai milă de noi!

 

O Marie, pentru lacrimile Tale, pentru durerile Tale, pentru Inima Ta de Mamă, Ai milă de noi!

 

 

Bucură-te Marie…

 

Pentru novenă se va spune rugăciunea de mai sus timp de nouă zile consecutiv.

 

Tradus și adaptat pentru www.novena.ro de Pr. Iosif Agiurgioaei.

O Fecioară Nepătată a Medaliei Miraculoase care, cuprinsă de milă față de mizeriile noastre, ai coborât din cer pentru a ne arăta câtă grijă ai față de durerile noastre și cât te străduiești pentru a îndepărta de la noi pedepsele lui Dumnezeu și a ne obține harurile sale, ajută-ne în această prezentă nevoie a noastră și dă-ne harurile pe care ți le cerem.

 

Bucură-te Marie. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine.

 

O Fecioară Neprihănită, care ne-ai dăruit Medalia ta, ca remediu al atâtor boli sufletești și trupești care ne chinuie, ca apărătoare a sufletelor, medicament al trupurilor și mângâiere a tuturor celor nenorociți, iată că noi o strângem recunoscători la inima noastră și îți cerem prin ea să asculți rugăciunea noastră.

 

Bucură-te Marie. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine.

 

O Fecioară Neprihănită, care ai promis haruri mari cinstitorilor Medaliei tale, dacă te vor invoca prin iaculatoria învățată de tine, noi, plini de încredere în cuvântul tău, alergăm la tine și îți cerem, prin Neprihănita ta Zămislire, harul de care avem nevoie.

 

Bucură-te Marie. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine.

 

* Iaculatorie (Din lat. iaculári, a arunca săgeţi). Rugăciune scurtă, adresată lui Dumnezeu sau sfinţilor din toată inima. Poate fi făcută şi cu gândul chiar în timpul ocupaţiilor zilnice. De exemplu: “Doamne, iartă-mă!”, “Isuse, ajută-mă!”, “Sfântă Fecioară Marie, roagă-te pentru mine!” etc.

 

Traducere și adaptare făcute pentru www.novena.ro de Pr. Iosif Agiurgioaei.

(6 august-14 august)

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

 

 

Ziua întâi

Fecioara preafericită, pentru acea bucurie ce a simțit-o sufletul tău, aflând că vei trece din viața aceasta la slava nesfârșită a cerului, dobândește-ne, te rugăm, harul ca toți să trăim astfel încât să întâmpinăm cu seninătate clipa morții.

 

Bucură-te, Marie

 

Ziua a două

Fecioară prea vrednică de iubire, care i-ai mângâiat pe sfinții Apostoli, mâhniți pentru plecarea ta din lume, îndură-te de noi în necazurile noastre, dar mai ales în ceasul cel din urmă al vieții noastre.

 

Bucură-te, Marie

 

Ziua a treia

Fecioară neprihănită, trecerea ta din această viață nu a fost o urmare a păcatului, ci a dragostei dumnezeiești, care a desfăcut preacuratul tău suflet de orice piedică, lăsându-L să zboare liber în brațele dumnezeiescului tău Fiu. Dobândește-ne și nouă harul ca să sfârșim această viață cu un act de iubire desăvârșită către Dumnezeu, care să ne unească pe veci cu El.

Bucură-te, Marie

 

Ziua a patra

Ne bucurăm cu tine, Fecioara aleasă, pentru cinstea pe care trupul tău a primit-o de la îngeri atunci când, în cântece de laudă, a fost înălțat la cer. Cu adevărat el a fost chivotul cel vrednic de închinare, unde s-a întrupat Cuvântul lui Dumnezeu. O, Marie, dobândește-ne și nouă harul de a ne păstra pururea curați, chivoturi vii ale Sfintei Treimi, ca să putem ajunge odată să fim împreună cu tine în slavă cerească.

 

Bucură-te, Marie 

 

Ziua a cincea

Fii binecuvântată, Fecioara minunată, pentru fericita înviere a trupului tău, care a fost înzestrat cu frumusețea cerească. O, cât de bine au fost răsplătite muncile tale! Ajută-ne, o, scumpă Mama, să suferim cu bucurie, din dragoste către Isus, orice neajuns, ca să putem învia și noi în glorie asemenea ție.

Bucură-te, Marie

 

Ziua a șasea

Noi cinstim, o, Maică a lui Dumnezeu, glorioasa ta ridicare la cer. De pe tronul tău de Regină, caută spre noi, cei de pe pământ, și dezlipește inimile noastre de cele pământești, ca să trăim că adevărați fii ai lui Dumnezeu.

 

Bucură-te, Marie

 

Ziua a șaptea

O, Marie, Fiica Tatălui veșnic, care acum ești Regina cerului și al pământului, arată-ți puterea nimicind pe dușmanii noștri sufletești și pe aceia ai sfintei Biserici, că Fiul tău să se înstăpânească pe deplin în viața noastră și în lumea întreagă.

 

Bucură-te, Marie

 

Ziua a opta

O, Marie, Maica Cuvântului întrupat, tu ai fost înzestrată de Fiul tău cu tot harul și cu toată înțelepciunea cea dumnezeiască. Dobândește tuturor creștinilor lumină, ca să cunoască adevărurile Evangheliei și să le urmeze cu statornicie.

 

Bucură-te, Marie

 

Ziua a noua

Bucură-te, Mireasa preacurată a Duhului Sfânt, care ai fost înzestrată de El cu iubirea cea mai desăvârșită. Te rugăm, atrage-ne pe urmele tale, întărește hotărârile noastre bune, învață-ne să fim plăcuți lui Dumnezeu, ca să ne putem bucura și noi de slavă cea veșnică împreună cu tine. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

 

Aducem mulțumiri speciale pentru disponibilitatea acestei novene colectivului Editurii Serafică și Părintelui Manole Șerban.

Către tine, Fecioară de la Lourdes, către Inima ta de Mamă, care mângâie, ne îndreptăm în rugăciune. Tu, Tămăduitoare a Bolnavilor, ajută-ne și mijlocește pentru noi. Mamă a Bisericii, călăuzește și susține lucrătorii sanitari și pastorali, preoții, sufletele consacrate și pe toți aceia care se îngrijesc de bolnavi. Mamă a Iubirii, fă-ne ucenici ai Fiului tău, Bunul Samaritean, pentru ca toată viața noastră să devină prin el slujire de iubire și jertfă de mântuire. Amin.

Ziua I-a

 

Doamnă a noastră de la Lourdes, Fecioară Neprihănită, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, iată-mă la picioarele tale pentru a cere acest har…

[a indica intenția novenei]

Încrederea mea în puterea ta de mijlocire este de neclintit. Tu poți obține totul de la Fiul tău divin.

 

Propunere:

A face un act de împăcare cu o persoană ostilă sau de care ne-am îndepărtat din antipatie naturală.

 

Ziua a II-a

 

Doamnă a noastră de la Lourdes, care ai ales ca mesager o slabă și sărmană copilă, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, ajută-mă să adopt orice mijloc pentru a deveni mai umilă și mai dăruită față de Dumnezeu. Știu că numai așa îți voi putea plăcea și voi obține asistența ta.

 

Propunere:

A alege o dată apropiată pentru a se spovedi și a o respecta.

 

Ziua a III-a

 

Doamnă a noastră de la Lourdes, de optsprezece ori binecuvântată în aparițiile tale, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, ascultă astăzi dorințele mele rugătoare. Împlinește-le, dacă, realizându-se, vor putea aduce slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor.

 

Propunere:

A face o vizită la Preasfântul Sacrament într-o biserică. A încredința pe nume lui Cristos rudele, prietenii sau relațiile în dificultate. A nu-i uita pe cei răposați.

 

Ziua a patra

 

Doamnă a noastră de la Lourdes, tu, căreia Isus nu-i poate refuza nimic, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, mijlocește pentru mine la Fiul tău divin. Ia cu mâinile pline din comorile Inimii sale și răspândește-le asupra acelora care se roagă la picioarele tale.

 

Propunere:

A recita astăzi un Rozariu meditat.

 

Ziua a V-a

 

Doamnă a noastră de la Lourdes, pe care niciodată nimeni nu te-a invocat în zadar, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, dacă tu vrei, nimeni dintre cei care te invocă astăzi nu va merge fără a simți efectul puternicei tale mijlociri.

 

Propunere:

A face la amiaza sau în seara acestei zile un post parțial spre ispășirea păcatelor proprii, precum și după intențiile acelora care se roagă și se vor ruga Madonei prin această novenă.

 

Ziua a VI-a

 

Doamnă a noastră de la Lourdes, tămăduitoare a bolnavilor, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, mijlocește pentru vindecarea bolnavilor pe care ți-i recomandăm. Obține-le o creștere a tăriei, dacă nu sănătatea.

 

Propunere:

A recita din toată inima un act de consfințire la Sfânta Fecioară.

 

Ziua a VII-a

 

Doamnă a noastră de la Lourdes care te rogi neîncetat pentru păcătoși, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, care ai călăuzit-o pe Bernardeta până la sfințenie, dă-mi acel entuziasm creștin care nu cedează în fața nici unui efort, pentru ca să domnească mai mult pacea și iubirea dintre oameni.

 

Propunere:

A vizita un bolnav sau o persoană singură.

 

Ziua a VIII-a

 

Doamnă a noastră de la Lourdes, sprijinul matern al întregii Biserici, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, ocrotește-l pe Papa nostru și pe episcopul nostru. Binecuvântează întregul cler și mai ales pe preoții care te fac să fii cunoscută și iubită. Adu-ți aminte de toți preoții răposați care ne-au transmis viața sufletului.

 

Propunere:

A da să se celebreze o liturghie pentru sufletele din purgator și a se împărtăși cu această intenție.

 

Ziua a IX-a

 

Doamnă a noastră de la Lourdes, speranță și mângâiere a pelerinilor, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, ajungând la capătul acestei novene, vreau deja să-ți mulțumesc pentru toate harurile pe care mi le-ai obținut în cursul acestor zile și pentru acelea pe care mi le vei mai obține. Pentru a le primi mai bine și a-ți mulțumi, promit că voi veni să mă rog ție cât mai degrabă posibil într-unul dintre sanctuarele tale.

 

Propunere:

A face o dată pe an un pelerinaj la un sanctuar marian, chiar foarte aproape de propriul loc de ședere, sau a participa la o reculegere spirituală.

Apariția

 

Joi, 11 februarie 1858, Bernadette Soubirous, sora ei Mărie și încă o prietenă s-au dus spre un rău din vecinătate ca să adune lemne de foc. În timp ce Măria și prietena ei au traversat răul ca să caute pe malul celălalt, Bernadeta a rămas pe uscat. În timp ce căuta lemne, ea auzit un zgomot puternic asemenea sunetului de furtună care venea dinspre o grotă din vecinătate. La gura acelei grote era o tufă de trandafiri care se mișcau de parcă era vânt, deși nu bătea deloc vântul. În interiorul grotei a văzut un nor auriu, și imediat apoi s-a arătat o tânără doamnă frumoasă care stătea deasupra tufei. Aceasta i-a zâmbit Bernadetei și i-a făcut semn să de apropie. Bernadeta pierdu teama pe care o avu înainte și a căzut în genunchi pentru a spune Rozariul.

Timp de șase luni Maria i s-a arătat Bernadeței de optsprezece ori, fără ca aceasta să știe cine era doamna până la ultima arătare. În timpul celei de-a noua apariții, Măria i-a spus Bernadeței să sape o groapă în pământ, să bea apă de acolo și să se spele în ea. Mai apoi groapa s-a transformat într-un izvor de apă, care, după cum a promis Măria, îi va vindeca pe cei care îi vor folosi apă.

Pe 25 martie, de Nephrihănita Zămislire, maria i-a spus Bernadeței: „Eu sunt Neprihănita Zămislire”. Aparițiile au fost declarate autentice în 1862 și Lourdes-ul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj. Bernadeta a devenit sora de Notre Dame în Nevers și a murit acolo în 1879 după o lungă și dureroasă perioadă de boală. Ea a fost declarată sfântă în 1933, nu datorită aparițiilor, ci pentru dedicarea ei la o viață de simplitate și slujire. Trupul ei a rămas neputrezit. Sursa: Wikipedia (limba engleză).

 

NOVENA

 

Ziua I

 

Marie Imaculată, Fecioară de la Lourdes, mama neprihănită, aleasă din eternitate spre a fi mama Cuvântului Divin, nepătată de păcatul originar, îngenunchem în fața ta asemenea Bernadeței la Lourdes și ne rugăm ție cu încredere de copil, ca în timp ce contemplam apariția ta glorioasă la Lourdes, să asculți cu îndurare rugăciunea noastră, și să ne asiguri de bunăvoința ta față de cererea pe care ți-o îndreptam în această novenă (se menționează cererea).

Stea strălucitoare de puritate, Mărie Imaculată, Fecioară de la Lourdes, glorioasă în credință, triumfătoare în încoronarea ta, arată-ne îndurarea Maicii lui Dumnezeu, Fecioara Mărie, Regina și Mamă, fii ajutorul, speranța, puterea și mângâierea noastră. Amin

 

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a doua

 

Fii binecuvântată, Fecioara Preacurată, pentru dorința ta de a te arăta strălucind cu lumină, blândețe și frumusețe în grota de la Lourdes, spunându-i sfintei Bernadeta: „Eu sunt Neprihănita Zămislire”. O Mărie Preacurată, aprinde inima noastră cu o rază arzătoare din iubirea arzătoare a inimii tale curate. Fă ca inimile noastre să trăiască iubirea pentru Isus și pentru tine, ca să merităm într-o zi bucuria vieții veșnice. O, împărțitoarea îndurării lui Dumnezeu, primește și prezintă-i Fiului tău cererea pe care ți-o îndreptam în această novenă (se menționează cererea).

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a treia

 

Tu care ești plină de credință, o Mărie, fără pată de păcat originar. O Mărie, zămisliță fără de păcat, roagă-te pentru noi cei care alergam la tine. Stea strălucitoare de sfințenie, întrucât în acea zi minunată, deasupra stâncii puternice din Lourdes i-ai vorbit micii Bernadeta și o fântână a izvorât din pământ, și miracolele s-au început, și Lourdes-ul a devenit un mare sanctuar, ascultă implorarea noastră fierbinte, primește cerere noastră pe care și-o îndreptăm cu sinceritate (se menționează cererea).

 

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a patra

 

Regina imaculată a cerului, noi, copiii tăi nestatornici și supuși greșelii, alăturăm rugăciunile noastre nevrednice celor ale îngerilor, sfinților și ale tale – înspre slava Celui Preasfânt și a Sfintei Treimi atât în cer cât și pe pământ. Sfânta Fecioară de la Lourdes, după cum ai privit cu iubire și îndurare către Bernadetă în timp ce se ruga rozariul în grotă, te imploram privește asupra noastră cu iubire și îndurare. Din belșugul de bunătate cu care te-a înzestrat Fiul tău Divin, Dulce Mama a Dumnezeirii, dă-ne nouă tuturor ceea ce avem nevoie, și în acest moment, privește cu bunătate la îndurarea pe care o căutăm prin această novenă (se menționează cererea).

 

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a cincea

 

Mărie Preacurată, Mama a lui Dumnezeu și mama noastră, din înălțimea divinității tale privește cu bunătate spre noi, în timp ce noi, plini de încredere în nemărginita ta bunătate și încrezători că Fiul tău va privi cu îndurare la cererile pe care le îndrepți către El în numele nostru,  te imploram să ne vii în ajutor și să ne asculți cerere pe care ți-o adresăm în această novenă (se menționează cererea).

 

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a șasea

 

Slăvită Mamă a lui Dumnezeu, atât de puternică în demnitatea ta de Fecioară de la Lourdes, către tine ridicam inimile și mâinile noastre spre a implora puternica ta mijlocire spre a primi de la inimă prea îndurătoare a lui Isus tot ajutorul și milostivirea de care avem nevoie pentru fericirea sufletului nostru și pentru rugămintea pe care ți-o adresăm cu ardoare în această novenă (se menționează cererea).

O Fecioară de la Lourdes, cu stelele cerului în părul tău și trandafirii pământului la picioarele tale, privește astăzi cu îndurare la noi, așa cum ai făcut înainte cu Bernadeta în grota de la Lourdes.

 

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a șaptea

 

Atotputernice Dumnezeule, care prin Neprihănita Zămislire a Preacuratei Fecioare Maria ai pregătit un locaș vrednic de Fiul Tău, cu umilință te implorăm că, în timp ce contemplam apariția Sfintei Fecioare Maria în grota de la Lourdes, să fim binecuvântați cu sănătatea minții și a trupului. O Mamă Mărie prea îndurată,  Mama adorată a Stăpânului și Izbăvitorului nostru, privește cu bunătate spre noi, așa cum ai făcut cu Bernadeta, și mijlocește la El pentru noi, pentru că ruga noastră pe care ți-o îndreptăm cu sinceritate să fie ascultată (se menționează cererea).

 

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a opta

 

Mama Imaculată a lui Dumnezeu, ai coborât din cer pentru a i te arăta micii Bernadeta în grota de la Lourdes. Și după cum Bernadeta a îngenunchiat la picioare tale și fântâna miraculoasă a izvorât și pământ, și după cum mulțimile îngenunchează de atunci în fața sanctuarului tău, la fel și noi îngenunchem astăzi pentru ca în îndurarea ta să implori de la Fiul tău Divin ajutorul pe care îl cerem în această novenă (se menționează cererea).

 

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Ziua a noua

 

Slăvită Mamă a lui Dumnezeu, către tine ridicam inimile și mâinile noastre spre a implora puternica ta mijlocire pentru a primi de la Inimă Preablândă a lui Isus toate îndurările necesare vieții noastre spirituale și pământești, și mai ales pentru îndurarea de a avea o moarte fericită. O Mamă a Stăpânului Divin, la încheierea acestei novene, îți cerem în mod special ajutorul în ruga noastră (se menționează cererea).

Suntem încrezători că rugăciunile noastre vor fi auzite. O Mamă a Stăpânului nostru, prin iubirea pe care i-o porți lui Isus Cristos, și pentru gloria numelui Său, ascultă-ne rugăciunea și ne împlinește cererea.

 

Stea strălucitoare…

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Rugăciunea Stea Strălucitoare:

Stea strălucitoare de puritate, Mărie Imaculată, Fecioară de la Lourdes, glorioasă în credință, triumfătoare în încoronarea ta, arată-ne îndurarea Maicii lui Dumnezeu, Fecioara Mărie, Regina și Mamă, fii ajutorul, speranța, puterea și mângâierea noastră. Amin

Sfânta fecioară de la Lourdes, roagă-te pentru noi!

Sfânta Bernadetă, roagă-te pentru noi!

 

Traducere și adptare făcute de www.novena.ro

Sărbătoare: 24 mai

 

ZIUA ÎNTÂIA

 

Rugăciune

O Marie Preasfântă, Ajutor puternic al creștinilor care aleargă cu încredere la tronul milostivirii tale, ascultă rugăciunile acestui sărman păcătos, care imploră ajutorul tău pentru a putea evita întotdeauna păcatul și ocaziile de păcat.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi)

 

 

ZIUA A DOUA

 

Rugăciune

Marie Preasfântă, Mamă a bunătății și a milostivirii, care ai eliberat de mai multe ori prin Ocrotirea ta poporul creștin de atacurile și de barbariile musulmanilor, eliberează, te rog, sufletul meu de atacurile diavolului, ale lumii și ale trupului și fă ca eu să pot obține în orice timp victoria completă asupra dușmanilor sufletului meu.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi)

 

 

ZIUA A TREIA

 

Rugăciune

Preaputernică Regină Marie, care singură ai triumfat asupra nenumăratelor erezii care căutau să-i smulgă pe atâția fii de la sânul Maicii noastre, Biserica, ajută-mă, te rog, să-mi păstrez tare credința și inima curată în mijlocul atâtor curse și al veninului învățăturilor potrivnice.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi)

 

 

ZIUA A PATRA

 

Rugăciune

O Marie, preablândă Mamă, tu care ești Regina Martirilor pentru atâtea fapte eroice de curaj și de tărie pe care le-ai săvârșit pe pământ, binevoiește a revărsa în sufletul meu tăria necesară pentru a rămâne statornic în slujirea ta, pentru ca, disprețuind orice respect uman, să pot practica deschis și fără rușine toate datoriile mele religioase și să mă dovedesc întotdeauna, în orice ocazie, fiul tău devotat până la moarte.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi)

 

 

ZIUA A CINCEA

 

Rugăciune

Iubită Mamă Marie, care în trecut în triumful Papei Pius al VII-lea ai arătat Ocrotirea ta puternică, întinde-ți mantia milostivă asupra întregii Biserici, și mai ales asupra mărețului său Cap, Suveranul Pontif; apără-l în orice timp împotriva atacurilor atâtor dușmani ai săi; eliberează-l de pedepsele temporale și fii mereu alături de el, pentru ca să poată conduce în siguranță spre port bărcuța Sf. Petru și să înfrângă valurile trufașe care încearcă să o scufunde.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi)

 

 

ZIUA A ȘASEA

 

Rugăciune

O Marie, Regina Apostolilor, ia-i sub ocrotirea ta puternică pe Slujitorii Sacri și pe toți credincioșii Bisericii Catolice; dobândește-le spiritul de unire, de ascultare desăvârșită față de Pontiful Roman și de zel înflăcărat pentru mântuirea sufletelor; și mai ales binevoiește a extinde asistența ta iubitoare asupra misionarilor, pentru ca să poată conduce toate neamurile pământului la adevărata credință a lui Isus Cristos, pentru a face astfel din lumea întreagă o singură turmă sub conducerea unui singur Păstor.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi)

 

 

ZIUA A ȘAPTEA

 

Rugăciune

O Marie, Maică a milostivirii și a iertării, care de atâtea ori prin mijlocirea ta eficace i-ai salvat pe creștini de ciumă și de alte nenorociri trupești, ajută-i și eliberează-i acum de ciuma nelegiuirii și a necredinței, care în mii de feluri se strecoară în sufletul lor pentru a-i îndepărta de Biserică și de practicile de pietate, mai ales prin secte, prin presă și prin școlile perverse. Vai! Te rog, susține-i pe cei buni, pentru ca să poată persevera, încuraja pe cei slabi, și recheamă-i la pocăință pe sărmanii rătăciți și pe păcătoși, pentru ca să triumfe aici pe pământ adevărul și împărăția lui Isus Cristos și să crească astfel slava ta și numărul celor aleși din cer.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi)

 

 

ZIUA A OPTA

 

Rugăciune

O Marie, coloană spirituală a Bisericii și ajutătoare a creștinilor, te rog să mă păstrezi statornic în viața de credință și să păstrezi în mine libertatea fiilor lui Dumnezeu. Din partea mea îți promit să nu pătez nici să nu încătușez sufletul meu prin păcat, să nu fac niciodată parte dintr-o societate condamnată de Sfântul Scaun; Îți promit că voi asculta de Papa și de Episcopii care sunt în comuniune cu El, voind să trăiesc și să mor în sânul religiei catolice, singura în care pot spera cu siguranță să obțin mântuirea mea veșnică.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi)

 

 

ZIUA A NOUA

 

Rugăciune

O Marie, Mama mea preamilostivă, care în orice timp ai voit să fii ajutorul creștinilor, susține-mă prin ocrotirea ta puternică în viață, dar mai ales în clipa morții, și fă ca eu, după ce te voi fi iubit și cinstit pe pământ, să pot veni să cânt îndurările tale în cer.

 

Bucură-te Marie… , Slava Tatălui…

 

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis

 

(Marie, ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi).

Să se recite timp de 9 zile:

 

3 Tatăl nostru

3 Bucură-te Marie

3 Slavă Tatălui

 

După care se spune în fiecare zi:

 Fie lăudat și preamărit în orice moment Preasfântul Sacrament.

3 Bucură-te Regina

Marie Ajutorul Creștinilor, roagă-te pentru noi.

Adu-ți aminte…

 

Rugăciunea către Maria Ajutorul Creștinilor (compusă de don Bosco) – se recită în fiecare zi.

 

O, Maria, Fecioara puternică:

Tu vestită și renumita apărătoare a Bisericii,

Tu ajutorul minunat al creștinilor,

Tu, puternică ca o oaste pregătită pentru luptă,

Tu care singură ai distrus toate ereziile lumii,

Tu în greutăți, lupte și necesitați,

apără-ne de dușman,

iar în ceasul morții primește-ne lângă tine în Paradis. Amin.

Maria, Ajutorul creștinilor, roagă-te pentru noi.

 

Rugăciune de încheiere (se recită în fiecare zi).

 

Doamne ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să ajungă la tine prin mijlocirea Preacuratei noastre mame, Maria.

 

Prin intermediul www.paxlaur.com.

Apariția Fecioarei de Guadalupe

În timpul plimbării din satul lui spre Mexico City, pe 9 decembrie 1531, recent botezatul indian Juan Diego a avut o viziune a Fecioarei pe dealul Tepeyec. Vorbindu-i în nahuatl (limba indienilor), Fecioară de Guadalupe l-a rugat să meargă la episcopul local şi să-i spună ca să construiască o biserică în cinstea ei, în regiunea aceea. Juan Diego i-a vorbit de mai multe ori episcopului spaniol, Fray Juan de Zumarraga, dar acesta nu l-a crezut. După un timp, episcopul i-a cerut lui Juan Diego să-i arate un semn miraculos care să dovedească spusele lui. Juan Diego i-a relatat următoarea situație Fecioarei Mame, care l-a ascultat zâmbind. Fecioara i-a spus lui Juan Diego să meargă pe vârful unui munte și să culeagă flori, deși era iarna și nici o floare nu era înflorită. El a găsit trandafiri castilieni pe munte, i-a adunat în tilma lui (un fel de prosop) și s-a înfățișat cu aceștia la episcopul Zumarraga. Când i-a arătat lui Zumarraga, chipul Fecioarei de Guadalupe a apărut în mod miraculos pe pânză. Episcopul a îngenuncheat în fața ei și a început construcția unei biserici în regiune. De atunci, convertirea indienilor din Mexic a luat avânt. Mexicul a devenit un popor catolic. În 1935, Papa Pius al XI-lea a declarat-o pe Fecioara de Guadalupe patroana Filipinelor. Iar în 1946 a fost declarată de către Papa Pius al XII-lea patroana Americii. Celebrarea ei are loc pe 12 decembrie.

 

Rugăciune zilnică (Rugăciune la Sf. Fecioara Maria de Guadelupe)

Sfânta Fecioară de Guadalupe, trandafir mistic, mijlocește pentru Biserica Sfântă, apără-l pe Suveranul Pontif și pe cei care îți cer ajutorul în nevoie, tu care ești Fecioara Măria și însăși Mama lui Isus, roagă-te Fiului tău Preasfânt pentru credința noastră, tu care ești speranța noastră în vremuri de grea încercare, binefăcătoarea noastră și nădejdea noastră în mântuirea de apoi.

Mama a Dumnezeului nostru, care ai avut fericirea de a fi vizitată de un înger, roagă-te pentru mine, iar cu ajutorul tău să te pot imita și să accept îndurarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru a face față tuturor problemelor vieții. Amin.

 

Ziua întâi

“Numele Fecioarei era Maria.”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca: În luna a șasea îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat pe nume Iosif din casa lui David, pe care o chema Maria (Lc I: 26-27).

Câteodată mesajele pe care Dumnezeu mi le trimite în viața mea sunt greu de auzit: boala, moartea cuiva drag, căutarea unui nou serviciu, separarea de familie și multe altele.

Rugăciunea zilnică: Tatăl Nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Sfânta Fecioară de Guadalupe, roagă-te pentru mine, cel care am alergat la tine și mijlocește te rog de la Fiul tău Isus ceea ce eu am cerut de la tine!

 

Ziua a doua

“Dumnezeu este cu tine!”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca: „Bucură-te cea plină de har! Domnul este cu tine!” (Lc. I: 28).

Adesea mă simt singur și am nevoie de alinarea de a ști că Dumnezeu este întotdeauna cu mine, așa cum ție îngerul ți-a spus. Am nevoie să știu aceasta atunci când nu pot găsi calea de a trece peste problemele mele.

Rugăciuni zilnice: …

 

Ziua a treia

“Măria era tulburată!”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca: “Auzind acestea, Măria se tulbură la cuvintele lui, și se gândea ce fel de salut poate fi acesta (Lc I: 29)”.

Ca și tine, eu sunt adesea tulburat de ce se petrece în viața mea. Uneori nu pot accepta ce se întâmplă în lumea din jurul meu. Îmbătrânesc, îmi pierd răbdarea, nu mă văd crescând în cunoaștere și sfințenie, îmi pare că mă implic în relații împovărătoare, și mai mult, îmi pare greu să mă schimb.

Rugăciuni zilnice: …

 

Ziua a patra

“Nu te teme!”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca: Îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumenzeu…” (Lc I: 30).

Ca și tine, Maica Preasfântă, care te-ai înfricoșat când ai auzit mesajul Domnului, și eu mă tem adesea că nu voi avea bani suficienți ca să mă hrănesc. Mă tem că nu pot să îmi plătesc datoriile, mă tem că îmi voi pierde slujba, mă tem că voi fi singur, și, mai presus de toate, mă tem că nu voi împlini voința Domnului.

Rugăciuni zilnice: …

 

Ziua a cincea

“Cum se va face asta?”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca:Maria îi zise îngerului: „Cum se va face acesta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” (Lc I: 34)

De multe ori mă întreb cum se poate ca lucrurile să-mi meargă așa de rău. Încerc să-i ajut pe ceilalți, încerc să fac totul pentru familia mea și pentru prieteni, dar parcă niciodată nu se întâmplă așa cum îmi doresc. Este nevoie ca să fac mai mult pentru cei pe care vreau să îi ajut.

Rugăciuni zilnice: …

 

Ziua a șasea

“La Dumnezeu nimic nu este cu neputință!”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca:”Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe, și acum este în luna a șaseaa, aceea care se numea stearpă; căci la Dunezeu nimic nu este cu neputință” (Lc I: 36-37).

Sfânta Maică a lui Dumnezeu, când te-ai arătat pe muntele Țepeyec, părea de necrezut că indienii vor fi vreodată respectați și eliberați. Ajută-mă să mă eliberez din sclavia obiceiurilor mele greșite și a păcatelor, căci nimic nu este imposibil cu ajutorul Domnului.

Rugăciuni zilnice: …

 

Ziua a șaptea

“Iată roaba Domnului!”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca: Maria a spus: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul Tău. Și îngerul a plecat de la ea” (Lc I: 38).

Pe Muntele Țepeyec tu l-ai ales pe Juan să fie mesagerul tău. El a devenit slujitorul tău și a făcut ce i-ai cerut. Ajută-mă că viața mea să fie asemenea cu a ta și să-l pot sluji pe Dumnezeu în toate. Învață-mă să pun pe locul doi bunurile materiale de pe acest pământ. Ajută-mă să-mi pun viața în ordine așa cum vrea Dumnezeu.

Rugăciuni zilnice: …

 

 

Ziua a opta

“Pruncul a tresăltat.”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca: Ea (Maria) intră în casa lui Zaharia și o salută pe Elisabeta. Îndată ce auzi Elisabeta urarea Mariei, îi tresăltă pruncul în sânul ei, și se umplu Elisabeta de duhul Sfânt (Lc I: 40-41).

Binecuvântată Fecioară de Guadalupe, când te-ai arătat pe Muntele Țepeyec, le-ai adus speranța indienilor. Ajută-mă să îi învăț pe ceilalți valoarea vieții umane. Ajută-mă să-i prețuiesc pe cei pe care îi întâlnesc, pe bătrâni, pe nevoiași, pe bolnavi, pe neputincioși, și mai ales pe cele care vor da viață. Fă ca sufletul meu să-și dorească a-i ajuta pe ceilalți, și mai ales ascultă-mi rugăciunile.

Rugăciuni zilnice: …

 

Ziua a nouă

“Binecuvântată ești tu!”

Lectura din Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos după Sf. Luca:…Elisabeta a strigat cu glas tare și a zis: „Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău” (Lc I:42).

Preacurată Fecioară Marie, tu ești cea mai binecuvântată dintre creaturile lui Dumnezeu pentru că ai îndeplinit cuvântul său. Pe Muntele Țepeyec a ajutat ca să fie dus la îndeplinire cuvântul tău. Ajută-mă să accept darul binecuvântat al cuvântului lui Dumnezeu în viața mea și fă-mă să fiu un adevărat exemplu pentru semenii mei, așa cum ai fost și tu.

Rugăciuni zilnice: …

 

Traducere și adptare: www.novena.ro

7-15 iulie

 

Ziua întâi

 

 1. O, Marie, dintotdeauna Biserica te-a cinstit ca Mamă a lui Isus. Noi, la rândul nostru, te cinstim ca Mamă a noastră de când Fiul tău, Isus, ne-a încredinţat ţie, sub cruce.

 

Pe cruce a avut loc acel eveniment al iubirii, care a mers până la capăt şi prin care am renăscut.

 

La acest sacrificiu de durere şi de iubire, tu ai participat consimţind prin ascultare.

 

Noi, precum apostolul Ioan, dorim să te păstrăm în casa noastră care e Biserica şi, cinstindu-te ca Mamă prin vorbă şi laudă, fă ca şi prin viaţa noastră să te onorăm cu o purtare demnă de fi adevăraţi.

 

Păstrează în noi acele sentimente de dăruire, de recunoştinţă şi de încredere în Tatăl, care sunt caracteristicile proprii fiilor ce se simt iubiţi şi fă astfel încât să învăţăm de la tine, Mamă, cât de primitoare şi unită este casa unde Dumnezeu este Tatăl, iar tu eşti mamă.

 

Aşa te rugăm prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

Bucură-te, Marie …

 

 

Ziua a doua

 

 1. O, Mamă Sfântă, când ne gândim la originea ta, noi vedem cum lucrează în tine puterea crucii Fiului tău care a umplut de har zămislirea ta.

 

Tu eşti chiar de la început plină de har, tu eşti zămislită din milostivire, tu în întregime eşti partea lui Dumnezeu.

 

Prin tine, Domnul şi-a arătat marile lucrări pe care numai harul său ştie să le împlinească.

 

Ceea ce Dumnezeu a împlinit în tine într-un mod atât de minunat, chiar de la început, ne este dăruit şi nouă la botez: şi noi atunci ne naştem din har şi din milostivire.

 

Învaţă-ne, deci, o, tu care eşti cu desăvârşire sfântă, să-i fim recunoscători lui Dumnezeu care ne iubeşte înainte şi dincolo de orice merit al nostru şi fă-ne să înţelegem demnitatea şi frumuseţea de a fi copiii lui Dumnezeu.

 

Iar când noi, cei slabi din cauza păcatului, uităm şi irosim această bogăţie, tu, Marie, zămislită fără de păcat, adu-ne înapoi pacea şi împăcarea în milostivirea Fiului tău, Isus Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

Bucură-te, Marie …

 

 

Ziua a treia

 

 1. O, Marie, la vestirea Îngerului, ai văzut cum cerul, ferecat din cauza neascultării lui Adam, şi-a deschis porţile prin ascultarea ta neprihănită.

 

O, Marie, aşa cum numai o Mamă ştie să primească, tu ai primit Cuvântul care cerea să se facă trup în sânul tău.

 

O, Marie, tu nu te-ai împotrivit coborârii Duhului Iubirii, învaţă-ne să-l primim pe Isus aşa cum l-ai primit tu. Învaţă-ne, de asemenea, să-l ocrotim şi să-l îngrijim, pentru ca el să poată creşte tot mai mult în noi. Iar când primim Euharistia şi-l purtăm pe Isus în noi, fă, o, Marie, să înţelegem cât de mult putem fi asemenea ţie.

 

Când ne rugăm, fă să învăţăm de la tine, o, Mamă, cât de puternică şi intimă, cât de concretă poate fi rugăciunea creştină care reuneşte încă o dată cerul şi pământul în îmbrăţişarea încrederii.

 

Aşa te rugăm prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

Bucură-te, Marie …

 

Ziua a patra

 

 1. O, Fecioară Marie, meditând la răspunsul omului dat lui Dumnezeu, noi vedem realizată în tine imaginea perfectă a discipolului care îl urmează pe Domnul său pe căile hotărâte de el.

 

Tu eşti Fecioara cu totul dăruită lui Dumnezeu şi statornică în răspunsul tău fidel şi iubitor, până sub cruce.

 

Reînnoieşte în noi acea încredere care înfrumuseţează şi revigorează viaţa creştinului şi pe care noi de multe ori o pierdem preferând şi urmând propriile noastre proiecte şi gânduri fără rost.

 

Din păcate şi rugăciunea noastră este prea săracă, atunci când prin ea îi sugerăm Domnului ce este mai bun pentru noi cum şi când ar fi mai bine să-l urmăm.

 

Fă-ne părtaşi la neprihănirea ta, la încrederea ta de copil şi de neclintit în cel care o merită în cea mai mare măsură: Isus Cristos, Fiul Tău, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

 

Bucură-te, Marie…

 

 

Ziua a cincea

 

5.O, Fecioară Marie, în tradiţia carmelită ai fost şi eşti invocată cu un nume nou şi dulce: Soră. Tu eşti sora noastră şi noi suntem fraţii tăi. Dorim să descriem prin această denumire înrudirea ta cu noi şi pe a noastră cu tine, sensibilitatea comună, apropierea, solidaritatea în nevoia pe care fraţii o aduc sub acoperişu1 aceleiaşi case: Biserica.

 

Dă-ne, aşadar, sufletul tău, gingăşia, inima şi ochii tăi pentru a-l vedea pe Fiul tău şi pe oamenii pe care El îi iubeşte, şi de asemenea şi evenimentele care ni se întâmplă şi pe cele care chinuiesc lumea.

 

Totul este har pentru cel care, ca şi tine, îl poartă în suflet. Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

Bucură-te, Marie …

 

Ziua a şasea

 

 1. O, Marie, viaţa noastră de fii e făcută din veneraţie, imitaţie şi iubire faţă de tine, care ne eşti Mamă. Dar fiii sunt mici şi slabi, iar în încercările lor îţi strigă adesea nevoia lor de a fi ajutaţi şi întăriţi.

 

Cui oare putem să-i adresăm strigătul nostru stăruitor de ajutor dacă nu ţie, care eşti mamă şi căreia ne-am încredinţat cu încredere?

 

În încrederea noastră, îndrăznim să-ţi spunem: noi te-am cinstit, tu ajută-ne, arată-te, mamă şi stăpână.

 

Cu glasul de fii ai Bisericii îţi repetăm: sub ocrotirea ta găsim scăparea, sfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.

 

Bucură-te, Marie…

 

 

Ziua a şaptea

 

 1. O, Marie, toţi sfinţii şi sfintele te-au cinstit şi toţi au învăţat de la tine să stea în faţa Fiului tău şi cu cât s-au apropiat mai mult de el, cu atât mai mult şi-au însuşit în viaţa lor atitudinea ta maternă.

 

La fel şi în Carmel, sfinţii şi în special femeile sfinte, au retrăit, de-a lungul veacurilor, purtarea plină de grijă specifică femeii faţă de Dumnezeu şi de om. Păstrează cu preţuire în noi această atitudine de disponibilitate, de maternitate şi de cinstire a lui Dumnezeu şi a omului, pe care numai o mamă o poate avea. Fă astfel încât, o Marie, viaţa noastră să devină asemenea cu a ta.

 

Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

Bucură-te, Marie …

 

 

Ziua a opta

 

 1. O, Mamă, tu ai primit în pântece Cuvântul care s-a făcut Fiu al tău şi cu el ai împletit acel dialog de iubire pe care fiecare mamă îl are cu copilul ei;

 

Tu ai vorbit cu Tatăl precum o fiică:

 

Tu ai iubit iubirea ca o mireasă.

 

O, Marie, noi dorim să imităm şi să continuăm rugăciunea ta: intensitatea, spontaneitatea, precizia şi necesitatea ei.

 

Dorim să-i oferim timp, în mod dezinteresat, lui Isus, dorim să-l cunoaştem tot mai bine, cu acea cunoaştere pe care numai iubirea, ochii minţii şi ai trupului ştiu să o aibă.

 

Dă-ne, o, Mamă, rugăciunea ta.

 

Aşa te rugăm prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

Bucură-te, Marie …

 

 

Ziua a noua

 

 1. O, Mamă, care răspunzând rugăciunilor fiilor tăi aflaţi în încercare, le-ai dat într-o zi mantia ta ca semn al ocrotirii sigure, înveşmântează-ne pe fiecare dintre noi cu atitudinea ta interioară, cu rugăciunea ta, cu iubirea ta de Mamă, de fiică, de mireasă şi de soră.

 

Scapularul tău, pe care îl purtăm cu devotament, să ne amintească făgăduinţele de la botez; reînnoieşte în noi dorinţa de a-ţi semăna în iubire, în slujirea lui Cristos şi a fraţilor.

 

Păstrează în noi o adevărată viaţă de rugăciune şi o rugăciune adevărată care să nu ne îndepărteze de realitate, dar care să ne îmbrăţişeze cu ochii tăi de Fecioară, de mamă, de mireasă şi de soră.

 

Fă ca viaţa noastră să devină cânt de laudă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

 

Bucură-te, Marie …

 

Aducem mulțumiri speciale părintelui Augustin Folner (Ordinul Carmelitan) pentru disponibilitatea acestei novene.

Ziua I

 

 1. Fecioara Neprihănită și Regina Preasfântului Rozariu, vino în ajutorul nostru în aceste timpuri în care oamenii și-au pierdut credința și trăiesc departe de Dumnezeu și de învățătura Bisericii. De pe acel tron de pe care domnești că Maica Milostivirii întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și mijlocește-ne îndurare de la Tatăl ceresc.

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

Ziua II

 

Prosternat în fața tronului tău de pe care domnești ca Regina a Lumii și a Preasfântului Rozariu cu suspine negrăite cer milostivirea lui Dumnezeu. În mijlocul încercărilor și al strâmtorărilor îmi ridic cu încredere privirea spre tine, Maica Milei și cer ajutorul tău. Îndură-te de mine și apără-mă de cursele vrăjmașilor sufletești și trupești. Dăruiește-mi pacea, liniștea, bucuria și sănătatea.

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

Ziua III

Auzind că atâția au primit ajutorul tău, la tine alerg cu încredere și îți cer să mijlocești pentru mine. Tu ai promis Sf. Dominic că oricine se va ruga Rozariul va obține orice har va cere. Cu rozariul în mână îndrăznesc să te rog și să cer ajutorul tău. Șterge-mi lacrimile și alină-mi suferințele. Regina Preasfântului Rozariu, îndură-te de mine și de toți cei care aleargă la tine.

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

Ziua IV

La cine altcineva aș putea să alerg dacă nu la Tine, Mângâietoarea mâhniților, Maica celor părăsiți, Ajutorul celor suferinzi? Sufletul meu e pătat de păcate grele. demn de pedeapsa veșnică a iadului. Dar tu ești Scăparea păcătoșilor, Maica Mântuitorului, Avocata noastră în fața tronului lui Dumnezeu. Spune un cuvânt în favoarea mea în fața Fiului tău și eu sunt sigur că El va asculta rugăciunea ta pentru mine. Tu ești speranța mea, tu ești mângâierea mea.

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

 

Ziua V

O Fecioară Neprihănită, Regina Preasfântului Rozariu, Tu care ești fiica Tatălui ceresc, Mama Fiului dumnezeiesc și mireasa Duhului Sfânt; tu care poți să ceri totul Preasfintei Treimi: mijlocește pentru mine harurile necesare pentru mântuirea sufletului. Înlătura de la mine orice primejdie care mă poate face să mă îndepărtez de la calea sfințeniei.

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

Ziua VI

Iată-mă în genunchi în fața ta. Regina Preasfântului Rozariu. cerând ajutorul și mijlocirea ta. La tine alerg în această vale de lacrimi, la tine care de atâtea ori când te-am invocat mi-ai dovedit a fi o mamă plină de dragoste față de mine. Privește la necazurile mele și fă să nu mă îndoiesc niciodată de iubirea pe care Dumnezeu Tatăl o are față de mine.

 

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

Ziua VII

Sub mantia ta ocrotitoare caut adăpost, Regina Preasfântului Rozariu, atunci când furtuna patimilor și a nenorocirilor mă împresoară. La tine alerg, Steaua mării, Maica Soarelui Veșnic. Dă-mi harul statorniciei în bine și fă te rog să îl am mereu la cârma vieții pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos.

 

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

Ziua VIII

De atâtea ori m-am îndepărtat de casa Tatălui, de atâtea ori am rătăcit hoinar prin lume căutând fericirea departe de învățăturile Evangheliei. Îmi este atât de rușine! Nu mai am curajul să cer milostivirea lui Dumnezeu. Dar tu mijlocește pentru mine, Poarta cerului, Scăparea păcătoșilor. Ia-mă de mână și prezintă-mă în fața Fiului Tău.

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

Ziua IX

 

O, dacă toți ar ști cât ești de bună și de iubitoare față de cei aflați în suferință! Nimeni nu ar mai întârzia să ia în mână coroana Sfântului Rozariu și să alerge la tine, cerându-ți ajutorul și mijlocirea. Cât de plăcut îți este acest buchet de trandafiri! Aceasta este arma cea mai sigură în ispitele de tot felul. Fie ca această rugăciune să bată ritmul vieții mele, unindu-mă cât mai mult cu Mântuitorul, făcându-mă să contemplu chipul lui Cristos împreună cu tine, Regina Preasfântului Rozariu!

1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te Mărie. 1 Slavă Tatălui, O, Isuse…

 

Aducem mulțumiri special pentru disponibilitatea acestei novene Congregației Surorilor Dominicane.

(de la 29 noiembrie la 7 decembrie)

 

În fiecare an, Biserica ne invită să ne pregătim cu bucurie pentru marea solemnitate a Neprihănitei Zămisliri, sărbătorită în fiecare an la 8 decembrie. Nouă zile de rugăciune pregătesc sufletul nostru să intre în această zi de haruri. Această mare novenă pentru a o cinsti pe Preasfânta Fecioară Măria în Neprihănită să Zămislire poate fi făcută în mod evident în familie. În fiecare zi, începeți prin rugăciunea pregătitoare, rugăciunea corespunzătoare zilei și încheiați cu rugăciunile Bucură-te Măria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

Rugăciune pregătitoare pentru cele 9 zile:

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi și aprinde în ele focul iubirii tale divine.

 1. Trimite Duhul Tău și se vor face.
 2. Și vei reînnoi fața pământului.

 

Să ne rugăm: O Dumnezeule care ai învățat și luminat inimile credincioșilor tăi prin lumina Duhului Tău Sfânt, trimite-ne același Duh, care să ne facă să cunoaștem și să iubim binele și care să răspândească mereu asupra noastră bucuria mângâierilor sale divine. Prin Isus Cristos Domnul Nostru. Amin.

 

ZIUA ÎNTÂIA

Iată-mă la picioarele tale, Fecioara Neprihănită. Eu mă bucur din toată inima împreună cu tine pentru faptul că, din toată veșnicia, tu ai fost aleasă pentru a fi Mama Cuvântului Întrupat, Fiul Dumnezeului Veșnic, și pentru că tu ai fost ferită de păcatul strămoșesc. Eu îi mulțumesc și îi aduc laude Preasfintei Treimi care ți-a acordat acest privilegiu în Zămislirea ta. Te rog cu umilință să-mi obții harul de a triumfa asupra tristelor consecințe pe care păcatul strămoșesc le-a lăsat în mine; binevoiește a face ca eu să le înving și să nu încetez niciodată de a-l iubi pe Dumnezeul meu.

Bucură-te Măria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

ZIUA A DOUĂ

O Mărie, crin al curăției neprihănite, eu mă bucur împreună cu tine pentru faptul că, încă din primul moment al Zămislirii tale, tu ai fost copleșită de haruri și înzestrată cu folosirea desăvârșită a rațiunii tale. Îi mulțumesc și o ador pe Preasfânta Treime care te-a îmbogățit cu daruri atât de prețioase și mă rușinez în prezența ta, văzându-mă așa de lipsit de haruri. O tu care ai primit o așa de mare abundentă de bunuri cerești, binevoiește a face sufletul meu părtaș de ele, fă-mă să particip la comorile Neprihănitei tale Zămisliri!

Bucură-te Măria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

ZIUA A TREIA

O Mărie, trandafir mistic al curăției, eu mă bucur împreună cu tine pentru faptul că, în Neprihănita ta Zămislire, tu ai triumfat în mod glorios asupra șarpelui infernal, fiind zămislită fără pată păcatului strămoșesc. Eu mulțumesc și laud din toată inima mea Preasfântă Treime care ți-a acordat un așa de mare privilegiu. Te rog să-mi acorzi tăria necesară pentru a învinge cursele diavolului și a nu mai păta sufletul meu prin păcat. Nu-mi refuza niciodată puternicul tău ajutor și fă ca eu să triumf mereu prin ocrotirea ta asupra tuturor dușmanilor mântuirii mele veșnice!

Bucură-te Măria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

ZIUA A PATRA

O Mărie, oglindă a curăției neprihănite, eu mă bucur mai presus de orice expresie, gândindu-mă că, încă din momentul Zămislirii tale, tu ai avut, împreună cu toate darurile Duhului Sfânt, virtuțile infuze cele mai sublime și cele mai perfecte. Eu îi mulțumesc și laud Preasfânta Treime care te-a favorizat cu aceste privilegii. Te rog, Mama a bunătății, să-mi obții harul de a practica virtutea și de a mă face prin aceasta vrednic de a primi darurile și harurile Duhului Sfânt!

Bucură-te Măria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

ZIUA A CINCEA

O Mărie, stea strălucitoare a curăției, eu mă bucur împreună cu tine pentru faptul că misterul Neprihănitei tale Zămisliri a fost începutul mântuirii neamului omenesc și bucuria lumii întregi. Eu îi mulțumesc și laud Preasfânta Treime care te-a înălțat și glorificat astfel. Te rog să-mi obții harul de a ști să profit de Pătimirea și de moartea lui Isus, pentru că sângele pe care el l-a vărsat pentru mine pe cruce, să nu-mi fie inutil; dar, dimpotrivă, că, ducând o viață sfântă, să urmăresc a mă mântui prin meritele sale!

Bucură-te Măria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

ZIUA A ȘASEA

O Mărie, stea strălucitoare de curăție neprihănită, eu mă bucur împreună cu tine pentru faptul că Neprihănita ta Zămislire a adus o bucurie foarte mare tuturor îngerilor din Paradis. Eu îi mulțumesc și laud Preasfânta Treime care te-a făcut părtașă de un atât de frumos privilegiu. O Mărie, obține-mi harul de a participa într-o zi la această bucurie și de a ști, în compania îngerilor, să te laud și să te binecuvântez în toată veșnicia!

Bucură-te Măria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

ZIUA A ȘAPTEA

O Mărie, aurora de puritate neprihănită care se naște, pătruns de admirație, eu mă bucur împreună cu tine pentru faptul că, chiar în momentul Zămislirii tale, tu ai fost întărită în har și făcută impecabilă. Îi mulțumesc și preamăresc Preasfânta Treime care nu ți-a acordat decât ție singura acest privilegiu cu totul deosebit. Obține-mi, Fecioara Sfântă, o groază profundă și continuă față de păcat, cel mai mare dintre toate relele, și harul mai degrabă de a muri decât de a-l comite vreodată.

Bucură-te Maria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

ZIUA A OPTA

O Fecioară Mărie, soare fără pată, eu mă bucur împreună cu tine pentru faptul că, în Zămislirea ta, Domnul ți-a acordat mai multe haruri decât au avut vreodată îngerii și toți sfinții, în culmea meritelor lor. Eu îi mulțumesc și admir suverana dărnicie a Preasfintei Treimi care ți-a acordat acest privilegiu. O Mărie, fă ca eu să corespund în mod fidel harului divin și să nu mai abuzez de el de acum înainte; schimbă inima mea și fă că, din acest moment, să încep a recunoaște greșelile mele și a mă corecta de ele.

Bucură-te Măria, Litania Lauretană și Toată Frumoasa ești Mărie (Tota Pulchra es Maria).

 

ZIUA A NOUĂ

O Mărie, fecioară și mama totodată, lumina strălucitoare de sfințenie și de curăție neprihănită, imediat după Zămislire, tu l-ai adorat în mod profund pe Dumnezeul tău și i-ai mulțumit pentru faptul că el binevoia să se folosească de tine pentru a nimici vechea sentință de blestem rostită împotriva neamului omenesc și pentru a răspândi binecuvântări nenumărate asupra copiilor lui Adam. O Mărie, fă ca aceste binecuvântări să aprindă în inimă iubirea de Dumnezeu; înflăcărează această inimă, pentru ca eu să-l iubesc pe Dumnezeul meu în mod constant, și că, posedându-l în veșnicie, eu să-i pot arăta o vie recunoștință pentru privilegiile incomparabile pe care ți le-a acordat și să mă bucur de fericirea de a te vedea încoronată de toată slava!

Bucură-te Mărie, Litania Lauretană  și  Toată Frumoasa ești Mărie (Tota pulchra es Maria).

 

Indulgențele acordate: 300 de zile pentru fiecare dintre cele 9 zile (indulgență parțială) și indulgența plenară în timpul novenei sau în octava, în condițiile obișnuite.

 

Toată frumoasa ești Mărie,

Și prihana strămoșească nu este în tine!

Tu, ești slava Ierusalimului;

Tu ești bucuria lui Israel;

Tu ești cinstea neamului nostru;

Tu ești mijlocitoarea păcătoșilor.

O, Mărie, o, Mărie!

Fecioara preaînțeleaptă, Maică preaîndurată.

Roagă-te pentru noi,

Mijlocește pentru noi,

La Domnul Isus Cristos!

 

 

Bucură-te Mărie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul morții noastre, Amin.

 

 

LITANIA LAURETANĂ

 

Doamne, miluiește-ne,

Cristoase, miluiește-ne,

Doamne, miluiește-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Sfânta Treime, un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

 

Sfânta Marie, roagă-te pentru noi!

Sfânta Născătoare de Dumnezeu, *

Sfânta Fecioară a fecioarelor, *

Maica lui Cristos, *

Maica Bisericii, *

Maica harului dumnezeiesc, *

Maică nepătată, *

Maica preacurată, *

Maica neprihănită, *

Maică pururea Fecioară, *

Maica vrednică de iubire, *

Maica minunată, *

Maica bunului sfat, *

Maica Creatorului, *

Maica Mântuitorului, *

Fecioara preaînțeleaptă, *

Fecioara vrednică de cinste, *

Fecioara vrednică de laudă, *

Fecioara puternică, *

Fecioara miloasă, *

Fecioara credincioasă, *

Oglinda dreptății, *

Tronul înțelepciunii, *

Pricina bucuriei noastre, *

Vas duhovnicesc, *

Vas vrednic de cinste, *

Vas vestit de cucernicie, *

Trandafir tainic, *

Turnul lui David, *

Turn de fildeș, *

Casă de aur, *

Chivotul legii, *

Poarta cerului, *

Steaua dimineții, *

Tămăduitoarea bolnavilor, *

Scăparea păcătoșilor, *

Mângâietoarea mâhniților, *

Ajutorul creștinilor, *

Regina îngerilor, *

Regina patriarhilor, *

Regina profeților, *

Regina apostolilor, *

Regina martirilor, *

Regina mărturisitorilor, *

Regina fecioarelor, *

Regina tuturor sfinților, *

Regina zămislită fără de prihană strămoșească, *

Regina înălțată cu trupul la cer, *

Regina preasfântului Rozariu, *

Regina păcii, *

Regina familiei, *

Regina României, *

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi!

 

 1. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu.
 2. Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Isus Cristos.

 

Să ne rugăm:

Atotputernice, veşnice Dumnezeule, priveşte spre Inima preaiubitului tău Fiu şi spre laudele şi îndestulările pe care ţi le aduce în numele păcătoşilor, şi împăcat fiind prin ele, iartă-i pe cei ce-ţi cer milostivirea în numele aceluiaşi Fiu al tău, Isus Cristos, care cu tine vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

Prima zi

«Intrând la ea, [îngerul]  i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!”» (Lc 1,28).

O, Marie, binecuvântat să fie salutul ceresc adresat ţie de Îngerul Domnului ce ţi-a anunţat Buna Vestire.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

  

A doua zi

«… Bucură-te, o, plină de har!» (Lc 1,28)

O, Marie, binecuvântat să fie harul sublim despre care Îngerul Domnului ţi-a spus că eşti plină.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

 

A treia zi

«… Bucură-te, o, plină de har!» (Lc 1,28)

O, Marie, binecuvântat să fie harul sublim despre care Îngerul Domnului ţi-a spus că eşti plină.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

 

A patra zi

«Atunci, Maria a spus: „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”» (Lc 1,38).

O, Marie, binecuvântat să fie salutul ceresc adresat ţie de Îngerul Domnului ce ţi-a anunţat Buna Vestire.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

 

A cincea zi

«…fie mie după cuvântul tău!» (Lc 1,38).

O, Marie binecuvântată să fie perfecta ta adeziune cu care ai răspuns Voinţei lui Dumnezeu.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

 

A şasea zi

«…iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu» (Is 7,14).

O, Marie, binecuvântată să fie puritatea angelică cu care ai primit în sânul tău Cuvântul lui Dumnezeu.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

 

A şaptea zi

«În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor» (In 1,4).

O, Marie, binecuvântat să fie momentul în care Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat carnea ta.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

 

A opta zi

«Şi de unde îmi este [dată] mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine?» (Lc 1,43).

O, Marie, binecuvântat să fie momentul sublim în care ai devenit Mama Fiului lui Dumnezeu.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

 

A noua zi

«Domnul este lumina şi mântuirea mea» (Ps 27,1).

O, Marie, binecuvântat să fie momentul atât de mult aşteptat în care a început mântuirea oamenilor prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

Bucură-te Marie…

Să ne rugăm: O, Dumnezeule Tată, care prin intermediul Îngerului ne-ai făcut cunoscută întruparea Cuvântului tău în sânul feciorelnic al Mariei, Te rugăm să ne conduci la Tine prin meritele Pătimirii şi Crucii Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, şi prin mijlocirea Neprihănitei, pururea Fecioară Maria, blânda sa Mamă şi Mama noastră.

Medalia Miraculoasă – Scurt Istoric

 

Medalia Miraculoasă este medalia Sfintei Fecioare Maria prin excelență pentru că este concepută și voită de Ea apărând în 1830 în Rue de Bac, la Paris, Sfintei Ecaterina Laboure (1806-1876).

Aceeași Sfântă , Fiică a Carității Sfântului Vincențiu de Paul, descrie aparițiile astfel:

 

1-19  Iulie 1830: “La unsprezece și jumătate aud că sunt chemată pe nume: Sora Laboure! Soră Laboure!” Trezindu-mă , privesc spre partea de unde îmi venea glasul , am tras Cortina și vad un copil (Înger Păzitor ) îmbrăcat în alb, de patru cinci ani , care îmi spune: Vino în capelă , Sfânta Fecioară Măria te așteaptă.

Îmi vine imediat gândul : Mă vor auzi. Dar acest copil este gata să-mi răspundă. Stai liniștită este ora unsprezece și treizeci și cu toții dorm profund. Vino că te aștept. La aceste cuvinte încurajatoare , Sora Ecaterina se îmbracă în grabă și urmează pe copilul care mergea în stânga sa, emanând raze de lumină la trecerea sa.

Pe oriunde trec se aprind luminile spre marea mirare a Sorei. Uimirea ei crește și mai mult când ușa capelei se deschide de la sine când copilul abia o atinge și intrând vede capela toată luminată ca atunci când este Sfânta Liturghie solemnă în noaptea de Crăciun.

Spre miezul nopții copilul o avertizează: Iată Sfânta Fecioară Măria! Atunci – continuă Sfânta – am auzit că un foșnet de haine de mătase și am văzut-o pe Sfânta Fecioară care vine să se așeze pe fotoliul care era pe latura stângă a altarului , de unde directorul Padre Aladel, obișnuia să țină instrucțiunile sale novicelor. Sora Ecaterina a îngenunchiat lângă Sfânta Fecioară și cu un elan filial pune mâinile pe genunchii Ei.

În acel moment – povestește Sfânta- am simțit emoția cea mai mare din viața mea , imposibil de a o exprima.

Așa începu între Sfânta Fecioară Măria și umila soră un colocviu care a durat mai mult de două ore. Când Sfânta Fecioară a dispărut, Sora Ecaterina a regăsit copilul care a însoțit-o din nou în dormitor, răspândind mereu în jurul său o lumină cerească.

Înainte de a dispărea Sfântă Fecioară Măria îi spuse: “Mă voi întoarce, fiica mea , pentru că am să-ți încredințez o misiune!”

A doua apariție a avut loc pe data de 27 noiembrie 1830, în aceeași capelă , în timp ce sora făcea meditația de după masa de la ora 17:30. Ea spuse: “Mi s-a părut că aud un zgomot ca un foșnet al unei haine de mătase. Întorc privirea spre acea parte de unde venea zgomotul și iată că am revăzut-o pe Sfânta Fecioară Măria. Era de statură medie și de o frumusețe așa de mare că îmi este imposibil a o descrie.” Regina Cerului s-a arătat în picioare pe un glob înfășurat de un șarpe verzui pătat cu galben, ținând între mâini , ridicat la înălțimea pieptului, un alt glob mai mic , pe care îl oferea lui Dumnezeu cu un gest rugător.

Pe neașteptate degetele Sale se umplură de inele , împodobite cu pietre prețioase care emanau fascicole de raze de mii de reflexe, care o cuprindeau pe Sfânta Fecioară Maria de o așa splendoare încât nu se mai zăreau picioarele Sale.

    În timp ce sora Ecaterina era toată absorbită în viziunea minunată, Sfânta Fecioară Măria înclină ochii spre ea și îi spuse: “Globul mic pe care tu îl vezi reprezintă lumea întreagă și fiecare persoană în particular. Razele din inele sunt simbolul harurilor pe care le revărs peste persoanele care mi le cer.”

La un interval de timp frumoasa figură a Sfintei Fecioare Maria apăru încadrată în partea sa superioară de un oval format din următoarele cuvinte , scrise cu litere de aur:

“O , Mărie, Zămisliță fără de păcat roagă-te pentru noi care alergam la tine!” Apoi , mâinile, Măriei, încărcate de har, simbolizate de raze, se lăsară în jos și se întinseră luând poziția maternal grațioasă reprodusă în medalie.

Pe neașteptate cadranul se întoarse și Sora a văzut revers al medaliei.

Aici era literă “M” (inițiala numelui Mariei) peste care era așezată o cruce care avea ca bază litera “I” (inițiala numelui lui Isus). Mai dedesubt erau două inimi, una înconjurată de spini (cea a lui Isus), altă străpunsă de o sabie (cea a Măriei). Douăsprezece stele înconjurau totul.

Sfânta Fecioară Măria spuse „Fă ca să se bată o medalie după acest model; persoanele care o vor purta vor primi haruri deosebite, în special dacă ea este purtată la gât; harurile vor fi abundente , pentru persoanele care o vor purta cu încredere”.

Doi ani mai târziu s-au făcut aceste medalii cu aprobarea Arhiepiscopului de Paris și de atunci s-a răspândit rapid în lumea întreagă și prin intermediul ei s-au obținut nenumărate haruri de convertire, de vindecare, de protecție, motiv pentru care a fost denumită “Medalia Miraculoasă”.

Să ne îmbrăcăm cu această armătură cerească pentru a fi întotdeauna sub puternica protecție a mamei cerești; să o răspândim în jurul nostru; să o oferim în particular celor bolnavi și nenorociți.

Novena către Sfânta Fecioară a Medaliei Miraculoase

 

PREZENTARE

 

Novena începe pe data de 19 noiembrie și se încheie pe data de 27 noiembrie când o sărbătorim pe sfânta Fecioară Măria a Medaliei Miraculoase. Însă poate fi recitată ori de câte ori este nevoie începând cu ziua întâi a fiecărei luni.

 

Rugăciunea Novenei

 

Sfânta Fecioară a Medaliei Miraculoase care ai binevoit să i te arăți  Sfintei Ecaterina Laboure ca mijlocitoare între Dumnezeu și oameni, te rog cu tărie ascultă-mă.

Eu îmi pun în mâinile tale de mama iubitoare toate intențiile mele , toate nevoile mele sufletești și trupești și îți încredințez harul pe care îndrăznesc să-l cer de la bunătatea ta, rugându-te cu umilință să îi spui Fiului Tău și să-L rogi să mă ajute , dacă El știe că harul pe care îl cer este spre binele sufletului meu și conform voinței Sale.

După ce vei înălța mâinile spre Domnul în semn de adâncă rugăciune , binevoiește Fecioara puternică, să le întinzi asupra mea și să mă învălui în razele tale aducătoare de haruri, ca la lumină și căldura acestor raze, sufletul meu să se descătușeze de robia celor pământești , să se purifice și plin de bucurie să meargă pe drumul tău, până la ziua în care mă vei întâmpina în poarta cerului. Amin.

O, Mărie , zămisliță fără de păcat , roagă-te pentru noi care alegăm la Tine și pentru acei care nu aleargă mai ales pentru dușmanii Bisericii și pentru cei care sunt încredințați Ție!

(Această scurtă rugăciune să se repete de trei ori. Iar rugăciunea de mai sus să se recite după fiecare meditație a zilei).

 

Ziua I

Prețul Medaliei Miraculoase

Această Medalie este darul Cerului. Nu este opera unui artist destoinic, nici o compoziție ingenioasă inspirată de evlavia deosebită către Sfânta Fecioară Măria.  Este un dar pe care l-am primit direct de la Ea. Sfânta Fecioară a ales toate semnele care sunt gravate pe ea. De aceea se cuvine să medităm asupra tuturor , pentru a înțelege semnificația fiecărui semn în parte. Această medalie va fi ca un semn în mâna ta și ca un monument în fața ochilor tăi, pentru ca legea Domnului să fie pururi pe buzele tale. Da, aceasta este medalia Mea; pentru cei care o poartă cu fidelitate este un semn ce indică apartenența față de Măria și un monument înaintea lor, adică un model pe care noi suntem datori să ne străduim să-l reproducem în viața noastră. Am înțeles noi până acum prețul Medaliei Miraculoase? O purtăm cu fidelitate asupra noastră?…

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

Ziua a două

Mică confidență a Măriei

 

Bunului Dumnezeu îi place ca în îndeplinirea planurilor Sale, să se slujească de ceea ce lumea consideră ca fiind slab și fără preț, pentru ca toți să vadă, că reușita vine de la Dumnezeu  și astfel, în neputința lor, făpturile să-I preamărească puterea și înțelepciunea. Ce minunat se vădește această predilecție  în viața Sfintei Ioana D’Arc sau a sfintei Bernadeta?

La rândul său ca să dăruiască Medalia Miraculoasă, Sfânta Fecioară a ales o tânără novice fără școală care venea de la țară: Sfânta Fecioară s-a slujit de mine ca să nu mai aveți vreo îndoială a mărturisit sora Ecaterina Laboure într-o zi. Această copilă foarte umilă a păstrat toate aceste haruri pe care le-a primit în cea mai mare tăcere. Tăcerea ei l-a umplut de admirație de Papă Pius al-XI-lea care, în gloriosul moment al beatificării vizionarei, i-a adus acest minunat omagiu: Ea a păstrat cu sfințenie taina Reginei Sale.

    Sfânta Fecioară Măria va găsi oare și în sufletul nostru, măcar o părticică din virtuțile pe care le-a iubit atât de mult sufletul sorei Ecaterina?

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

Ziua a treia

Sfântă Fecioară a razelor

 

Medalia Miraculoasă este un minunat rezumat al credinței noastre religioase, un fel de miniatură sfântă, din care nu lipsește nici un element esențial. Dogma Neprihănitei Zămisliri reprezentată de medalie, se alătură celorlalte adevăruri de credință începând cu cel despre păcatul strămoșesc și până la adevărul pe care îl cinstim în sărbătoarea de curând instituită de Biserică, în onoarea Măriei mijlocitoarea tuturor harurilor.

Sfânta Feciora Măria Neprihănită s-a arătat Ecaterinei Laboure cu mâinile ca adevărate izvoare de raze, care după cum spunea ea însăși, reprezintă harurile pe care le răspândește asupra tuturor sufletelor care o roagă și-i cer ajutorul.

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

Ziua a patra

O, Mărie, zămisliță fără de păcat , roagă-te pentru noi care alergam la tine.

Aceasta este rugăciunea imprimată pe Medalia mea. Această formulă tradusă în toate părțile lumii, a făcut să pătrundă în toate sufletele credința față de Neprihănita Zămislire. Să spunem mereu această rugăciune; să o transmitem copiilor, bolnavilor, tuturor celor supuși încercărilor. Să răspândim această invocație pretutindeni și oriunde în călătoriile noastre, în mediul nostru familial și social. Îmi amintesc chiar eu de această invocație, pe care ne-a învățat-o Sfânta Fecioară? Îmi apare spontan pe buze, mai ales în momentele de încercare?

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

Ziua a cincea

Maria zdrobește capul șarpelui

 

În cartea Genezei găsim scris: vrăjmășie voi pune între tine și femeie… ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Măria este acea femeie anunțată încă din zorii omenirii. De aceea a vrut ca pe Medalia Miraculoasă să fie reprezentată strivind capul șarpelui. Noi știm cine este acest șarpe respingător: este diavolul, este ispita. El se strecoară , pândește din umbră, cheamă, uimește, încearcă. Eforturi zadarnice , Fecioara Maria este mai puternică pentru că este Neprihănită. Adesea ispita este aproape și ne pândește asemenea șarpelui. Dar să nu uităm: putem să-l biruim , harul divin este cu noi; cu noi este Sfânta Fecioară.

În ispitele ce mă asculta , o chem în ajutor pe Maica Cerească? Am eu destulă încredere în mijlocirea ei atotputernică?

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

Ziua a șasea

Literă “M” de pe medalia miraculoasă

 

Pe reversal medaliei sunt semne simbolice. Se vede o mare monogramă a numelui binecuvântat al Măriei, litera “M”, ca un adevărat piedestal al crucii lui Isus. Măria este nedespărțită de Fiul ei. Ar trebui ca și eu să imprim acest semn în toată viața mea; m-ar ajuta în suportarea greutăților vieții. Numele Măriei să fie înscris în inima mea, să fie prezent în inima mea, mereu gata să fie rostit de buzele mele. Să nu uit niciodată frumoasele cuvinte ale Sfântului Bernard: În ispitele voastre, în îndoielile voastre,  ridicați-vă ochii spre steaua dimineții, chemați numele Măriei în ajutor.

Ce loc are Sfânta Fecioară în intimitatea vieții mele spirituale? Chipul Măriei să fie pentru mine , nu o statuie, ci o persoană vie, gata întotdeauna să mă primească , să mă asculte , să-mi răspundă.

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

Ziua a șaptea

Crucea de pe medalie

 

Crucea ce se înălța deasupra monogramei Mariei este simbolul creștinismului, este o rememorare a creației.  Avem un rezumat al vieții creștine. Sfânta Fecioară s-a asociat crucii lui Isus. Alături de pătimirea lui Isus , Maria a avut pătimirea ei: stătea Maică-ndurerată, lângă cruce-nlăcrimată. Ea a stat la picioarele crucii Fiului ei. Ea a vrut ca această cruce să fie prezentă pe medalie, ca să ne transmită că, așa cum a participat la crucea lui Isus, va participa și la crucea noastră, ajutându-ne să o purtăm. Crucea este calea regească – via regia- care duce la cer. Să o rugăm pe Sfânta Fecioară , să ne facă să înțelegem acest lucru. În încercările mele cer ajutorul Măriei? Sunt eu convins că Maica Sfântă suferă împreună cu mine și vrea să mă ajute?

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

Ziua a opta

Cele două inimi gravate pe Medalie

 

Inima lui Isus încununată cu spini, este alături de Inima Măriei, străpunsă de sabie. În iubire ca și în suferință , aceste două inimi sunt nedespărțite. Inima lui Isus este model de sfințenie. Izvorul tuturor harurilor. Inima Măriei este oglinda fidelă a perfecțiunilor divine , este calea pe care coboară haruri și se răspândesc asupra acestei lumi. Să nu despărțim deci niciodată pe Maria de Fiul ei, ar însemna să mergem împotriva ordinii voite de Dumnezeu. Să îndreptăm gândul nostru întotdeauna spre Isus prin Măria și să nu-i despărțim niciodată în iubirea noastră.

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

Ziua a noua

Stelele de pe medalia miraculoasă

 

Stelele gravate pe medalie sunt pe cât de atrăgătoare pe atât de pline de simboluri. Ele reprezintă pe cei doisprezece apostoli, precum și pe toți sfinții, care după exemplul lor au urmat pe Isus Cristos și au obținut prin Maria coroana gloriei.

Stelele ne spun că , fiecare dintre noi trebuie să fie un apostol, trebuie să mergem în căutarea sufletelor descreștinate sau chiar păgâne, care sunt atât de numeroase în jurul nostru și să le conducem la Isus prin Maria.

Îmi dau seama că trebuie să fiu ca un apostol? Am înțeles că într-un anumit fel sunt răspunzător de sufletele din jurul meu și în mod deosebit de sufletele celor mai apropiați mie?

 

Bucură-te, Mărie…

3 O Marie, zămislită…   

 

RECOMANDĂRI

Novena la Sfânta Fecioară a medaliei Miraculoase se poate recita în fiecare lună, așa cum s-a specificat la început , începând cu ziua întâi a lunii, până în ziua a nouă. În acest timp putem ne abținem de la carne și preparatele din carne. În timpul novenei se postește timp de 14 ore , începând de la o anumită oră seară , până dimineața (de exemplu: de la orele 20:00 seara până dimineață la ora 10:00).

 

Datoriile credincioșilor față de medalie:

 

 • să mulțumim Sfintei Fecioare care ne-a dat această medalie;
 • să o poarte cu încredere;
 • să o răspândească (sunt puțini cei care o refuză);
 • să o iubească ca pe un obiect prețios, care amintește neîncetat de prezența Sfintei Fecioare Maria alături de noi;
 • să fie sărutată dimineață și seara spunând invocația: O, Mărie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergam la tine…).

(Sărbătoare: 13 mai – prima apariție)

 

 

 

ZIUA I

 

Rugăciune

 

O Fecioară Mamă, care ai binevoit să apari în solitarii munți de la Fatima celor 3 păstorași, învățându-ne că în singurătate trebuie să vorbim cu Dumnezeu în rugăciune pentru binele sufletelor noastre; dobândește-ne dragoste față de rugăciune și reculegere, pentru ca să putem asculta glasul Domnului și să împlinim cu fidelitate Voința sa preasfântă.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

 

ZIUA II

 

Rugăciune

 

O Fecioară și Mamă preacurată, care înveșmântată într-o strălucire albă ca zăpada ai apărut păstorașilor simpli și nevinovați învățându-ne cât de mult trebuie să iubim nevinovăția trupului și a sufletului, ajută-ne să prețuim acest dar supranatural, astăzi atât de neglijat, și nu permite să-l scandalizăm pe aproapele nostru prin cuvinte și fapte, dar să ajutăm sufletele nevinovate să păstreze această comoară divină.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

 

ZIUA III

 

Rugăciune

 

 

 

O Marie, Mamă a păcătoșilor, care apărând la Fatima ai lăsat să se observe o ușoară umbră de tristețe pe chipul tău ceresc, semn al durerii pe care ți-o pricinuiesc jignirile pe care noi i le aducem în mod continuu Fiului tău divin, dobândește-ne harul unei căințe desăvârșite, pentru ca să mărturisim cu toată sinceritatea păcatele noastre la sfântul tribunal al pocăinței.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

 

ZIUA IV

 

Rugăciune

 

O Regină a sfântului Rozariu care ai purtat în mâini o coroană de bobițe strălucitoare și ai insistat atât de mult ca să recităm sfântul Rozariu pentru a obține harurile de care avem nevoie, inspiră-ne o mare iubire față de rugăciune, mai ales față de Rozariul tău, model de rugăciune vocală și mintală, așa încât să nu lăsăm să treacă ziua fără a-l recita cu atenția și evlavia cuvenită.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

 

ZIUA V

 

Rugăciune

 

 

 

O Regină a Păcii și Mama noastră milostivă, în timp ce asupra Europei amenința groaznica nenorocire a primului război mondial, ai arătat păstorașilor de la Fatima modul de a ne elibera de atâtea nenorociri prin recitarea Rozariului și practicarea pocăinței, dobândește-ne de la Dumnezeu ca să înflorească printre noi prin credință și prin virtuțile creștine pacea și prosperitatea publică, spre cinstea ta și a Fiului tău divin.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

 

ZIUA VI

 

Rugăciune

 

 

 

O Scăpare a păcătoșilor care i-ai îndemnat pe păstorașii de la Fatima să se roage lui Dumnezeu pentru ca acei sărmani nefericiți care refuză legea lui Dumnezeu să nu cadă în infern și ai spus unuia dintre ei că viciul trupului prăbușește cel mai mare număr de suflete în flăcările infernale, dă-ne, împreună cu o mare groază față de păcat, mai ales față de cel al necurăției, compătimire și zel pentru mântuirea sufletelor care trăiesc în mare pericol de a se condamna pentru vecie.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

 

ZIUA VII

 

Rugăciune

 

 

 

O Tămăduitoare a bolnavilor, când păstorașii ți-au cerut să vindeci unii bolnavi ai răspuns că aveai să dai sănătatea unora și nu altora și ne-ai învățat că boala este un dar prețios al lui Dumnezeu și un mijloc de mântuire. Dă-ne o astfel de conformare cu voința lui Dumnezeu în dificultățile vieții, încât nu numai să nu ne plângem, dar să-l binecuvântăm pe Domnul că ne oferă un mijloc pentru a ispăși în acest fel pedepsele temporale meritate pentru păcatele noastre.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

 

ZIUA VIII

 

Rugăciune

 

O Fecioară Preasfântă care le-ai arătat păstorașilor dorința de a fi înălțat la Fatima un Sanctuar în cinstea Preasfântului Rozariu, dă-ne o iubire profundă față de misterele Răscumpărării noastre care se comemorează în recitarea Rozariului, pentru a trăi astfel, încât să ne bucurăm de roadele sale prețioase, cele mai sublime pe care Preasfânta Treime le-a dat familiei umane.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

 

ZIUA IX

 

Rugăciune

 

O Fecioară Îndurerată care ai arătat la Fatima Inima ta înconjurată de spini cerând mângâiere și promițând ca răsplată harul unei morți bune, convertirea Rusiei și triumful final al Inimii tale Neprihănite, fă ca urmând dorința Inimii lui Isus să fim fideli în a-ți oferi tributul de reparare și de iubire cerut de tine în primele Sâmbete ale lunii, prin care să fim părtași de harurile promise.

 

Bucura-te Marie…

Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

 

Traducere si adaptare de Pr. Iosif Agiurgioaei

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •