Amintește-ți, o soț feciorelnic al Mariei Fecioare, o scump ocrotitor al meu sfinte Iosife, că niciodată nu s-a auzit ca cineva să fi invocat ocrotirea ta și să fi cerut ajutorul tău fără să fi fost mângâiat. Cu această încredere vin la tine și mă recomand cu fervoare. O sfinte Iosife, ascultă rugăciunea mea, primește-o cu milă și împlinește-o. Slăvite sfinte Iosife, soț al Mariei și tată davidic al lui Isus, gândește-te la mine, veghează asupra mea. Învață-mă să lucrez pentru sfințirea mea și ia sub grija ta milostivă nevoile urgente pe care astăzi le încredințez grijilor tale părintești. Îndepărtează obstacolele și dificultățile și fă ca reușita fericită a ceea ce cer să fie spre mai marea slavă a Domnului și spre binele sufletului meu. Ca semn al celei mai vii recunoștințe, îți promit că voi  face cunoscute mărețiile tale, în timp ce cu toată dragostea îl binecuvântez pe Domnul care te-a voit așa de puternic în cer și pe pământ.

Doamne miluiește-ne,

Doamne miluiește-ne.

Cristoase miluiește-ne,

Cristoase miluiește-ne.

Doamne miluiește-ne,

Doamne miluiește-ne.

Cristoase auzi-ne,

Cristoase auzi-ne.

Cristoase ascultă-ne,

Cristoase ascultă-ne.

Tată din cer, Dumnezeule,

miluiește-ne pe noi.

Fiule Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule,

miluiește-ne pe noi.

Duhule Sfânt, Dumnezeule,

miluiește-ne pe noi.

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu,

miluiește-ne pe noi.

Sfântă Marie,

roagă-te pentru noi.

Sfinte Iosife,

roagă-te pentru noi.

Strălucită odraslă a lui David,

roagă-te pentru noi.

Lumina Patriarhilor,

roagă-te pentru noi.

Soțul Născătoarei de Dumnezeu,

roagă-te pentru noi.

Păzitorule curat al Fecioarei,

roagă-te pentru noi.

Purtătorule de grijă al Fiului lui Dumnezeu,

roagă-te pentru noi.

Apărătorule neobosit al lui Cristos,

roagă-te pentru noi.

Capul preasfintei familii,

roagă-te pentru noi.

Iosife preadrepte,

roagă-te pentru noi.

Iosife preacurate,

roagă-te pentru noi.

Iosife preaînțelepte,

roagă-te pentru noi.

Iosife preaputernice,

roagă-te pentru noi.

Iosife preaascultătorule,

roagă-te pentru noi.

Iosife preacredinciosule,

roagă-te pentru noi.

Oglinda răbdării,

roagă-te pentru noi.

Iubitorule de sărăcie,

roagă-te pentru noi.

Pilda meșteșugarilor,

roagă-te pentru noi.

Podoaba vieții casnice,

roagă-te pentru noi.

Păzitorul feciorelnicilor,

roagă-te pentru noi.

Sprijinitorul familiilor,

roagă-te pentru noi.

Mângâierea nenorociților,

roagă-te pentru noi.

Ocrotitorul celor care mor,

roagă-te pentru noi.

Groaza diavolilor,

roagă-te pentru noi.

Apărătorul Sfintei Biserici,

roagă-te pentru noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

iartă-ne o Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

ascultă-ne o Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

miluiește-ne pe noi.

 

Să ne rugăm:

O Doamne care ne-ai reînnoit prin darul tău, fă să umblăm înaintea ta pe căile sfințenie și ale dreptății, după exemplul și prin mijlocirea sfântului Iosif, bărbat drept și credincios, care la împlinirea timpurilor a cooperat cu marele mister al mântuirii noastre. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Ziua I – Încredințare în grija sfântului Iosif

 

Sfinte Iosife, credincios purtător de grijă al lui Isus Cristos și soț preacurat al Fecioarei neprihănite, mă adresez cu Încredere fiiască și cu deosebită dragoste ție ca unui ocrotitor puternic și te rog cu smerenie să primești în grija ta sufletul și trupul meu; gândurile, cuvintele și faptele, toate străduințele și viața mea.

 

Vino în ajutorul meu în toate strâmtorările și primejdiile care mă amenința din partea dușmanilor văzuți și nevăzuți și Îndepărtează de la mine tot ce ar putea dăuna trupului și sufletului meu.

 

Preaiubitul meu ocrotitor, te rog, pentru dragostea nespusă cu care ai iubit Întotdeauna pe Isus și pe Măria, dobândește-mi prin meritele tale sfinte, harul să pot iubi din toată inima sfânta Familie, și după exemplul tău, să Îndrept toată activitatea mea spre slava lui Dumnezeu. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

 

Ziua a II-a – Credința vie în Dumnezeu

 

Sfinte Iosife, primește cinstea pe care ți-o aduc astăzi, deoarece Împreună cu preasfânta ta Soție sunteți focarul în care s-a Întrunit toată credința în Mesia și toate așteptările poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament.

 

Credința ta a fost pusă la mari Încercări, arătându-se astfel în toată strălucirea ei. Cât de vrednic ești de admirație, sfinte Iosife! Tu ai crezut în planul de neînțeles al iubirii dumnezeiești, realizat în preasfânta ta Soție; tu ai ascultat cu credința de porunca Îngerului, salvându-l pe Pruncul dumnezeiesc de mâna ucigătoare a lui Irod; apoi, din porunca lui Dumnezeu, te-ai Întors la Nazaret. Tu ai crezut fără șovăire în mesajul Îngerului.

 

Credința ta a fost așa de vie și desăvârșită, Încât Sfânta Evanghelie te numește “drept”. Dobândește-mi, te rog, o credință vie, care să stea la temelia sfințirii mele căci fără ea este cu neputință să plac lui Dumnezeu. Întărește-mă în această credință Însuflețită și Înflăcărată de dragostea dumnezeiască, pentru ca să nu fiu zdruncinat de nici o Încercare și să rămân statornic în ciuda tuturor ispitelor. Ajută-mă să trăiesc după exemplul tău ca să mă bucur de vederea lui Dumnezeu în cer. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

 

 

Ziua a III-a – Încredințare în voința lui Dumnezeu

 

Sfinte Iosife, bărbat după inima lui Dumnezeu, model desăvârșit de Încredințare în voința lui Dumnezeu, cât de departe sunt eu de acele simțăminte care umpleau inima ta! Dacă aș avea măcar în parte acea speranță neclintită, pe care o aveai tu în Dumnezeu, nu aș fi doborât de cea mai mică Împotrivire. în fiecare zi numesc pe Dumnezeu “Tatăl meu” și-i spun că sper în el. Dar vai! Cea mai mică Încercare mă face să-mi pierd curajul și să fiu abătut.

 

Preaiubitul meu ocrotitor, căruia Isus și Măria nu-i pot refuza nimic, dobândește-mi acea supunere totală față de voința lui Dumnezeu, supunere care nu urmărește altceva decât să-l iubească și să-l slujească. Dobândește-mi acea speranță statornică, pe care n-o poate clinti nimic; acea speranță plină de dragoste, care mișcă inima lui Dumnezeu și Îl cheamă să ne ajute; acea speranță care ne sprijină în ispitele vieții. Ea va fi cea mai dulce mângâiere în ceasul morții mele și Îmi va deschide poarta veșniciei fericite. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

 

 

Ziua a IV-a – Dragostea lui Dumnezeu

 

Sfinte Iosife, serafim al iubirii dumnezeiești, Împodobit cu toate virtuțile, dar mai ales cu iubirea față de Isus, ce haruri scumpe ai primit de la Dumnezeu, Încă aici pe pământ: de a-l vedea mereu pe Isus, de a gândi și de a lucra totdeauna pentru Isus, de a vorbi cu el și despre el. Ce duioșie cerească, ce Înflăcărare de dragoste a adus în inima ta această conviețuire cu Fiul lui Dumnezeu.

 

Sfinte Iosife, eu admir fericirea ta, dar eu nu am iubirea ta. Oare nu Îl am și eu pe același Isus preabun, preagingaș, preavrednic de iubire, care vine în sufletul meu în sfânta Împărtășanie? Adeseori tu l-ai purtat în brațele tale, iar eu Îl primesc în inima mea; el vine în sufletul meu și se unește cu mine în mod tainic. Tu i-ai auzit primele cuvinte pe care le-a pronunțat și simțeai cea mai mare bucurie auzindu-l că te cheamă “tată”. Tot el, Fiul tău, Îmi vorbește cu bunătate în Sfânta Evanghelie. Tu te bucurai de prezența lui văzându-l copil și tânăr. Eu Îl văd ascuns sub valul Sfântului Sacrament, plin de iubire față de noi. Cu toate acestea în inima mea nu este acea dragoste pe care el o cere de la mine.

 

Sfinte Iosife, minune a iubirii cerești, Isus nu-ți poate refuza nimic, dobândește-mi te rog o dragoste sinceră și Înflăcărată față de el, Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

 

Ziua a V-a – Umilința și cunoașterea de sine

 

Sfinte Iosife, tu ai fost atât de asemănător cu Isus și Maria în umilință. Tu te-ai socotit atât de mic în ochii tăi și ai oamenilor, dar Dumnezeu te-a Înălțat în fața sa. Învață-mă să fiu mic și umil cu inima ca și tine!

 

Tu căutai să te ascunzi de privirile oamenilor; darurile cerești cu care ai fost Împodobit ți-au inspirat o părere modestă despre tine Însuți; eu, dimpotrivă, mă străduiesc să mă arăt Înaintea lumii și să fiu preamărit de oameni. Amorul propriu m-a orbit; el ascunde greșelile și răutatea mea și în loc să-mi plâng multele păcate, mă mândresc cu puținul bine pe care Îl fac; sau uneori sunt necăjit că n-am putut face tot răul de care sunt în stare.

 

Sfinte Iosife, vrednic de iubire, ocrotitorul și părintele meu, Îți cer astăzi virtutea care stă la temelia Întregii desăvârșiri creștinești: cunoașterea de sine, disprețul de mine Însumi, adică umilința creștinească. Dobândește-mi harul ca să zdrobesc idolul mândriei și al respectului exagerat față de părerea oamenilor și să caut a plăcea numai lui Dumnezeu în toate faptele mele. Ajută-mă să iubesc, asemenea ție, tăcerea și viața ascunsă și să fiu resemnat când sunt disprețuit și uitat de oameni. Umilirea și crucea lui Isus să fie idealul meu, așa cum a fost pentru tine, și astfel să ajung la slava veșnică. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

 

Ziua a VI-a – Virtutea curăției

 

Sfinte Iosife, tu ai iubit din fragedă copilărie virtutea Îngerească a curăției și Dumnezeu te-a ales să fii soțul feciorelnic al Mamei Fiului său. Aflând că logodnica ta, Fecioara Măria, a zămislit prin puterea Duhului Sfânt, ai Înțeles că Dumnezeu dorește să trăiești în curăție desăvârșită Împreună cu aceea care trebuia să-l nască pe Mântuitorul lumii. Astfel tu ai devenit modelul și păzitorul sufletelor curate.

 

Pilda ta, sfinte Iosife, să Înflăcăreze și sufletul meu de dragoste față de Crinul nevinovăției. Ajută-mă să-mi feresc ochii și urechile de orice lucru provocator pentru ca inima mea să nu fie tulburată de gândurile și poftele josnice. Păstrează-mă în tovărășia acelor oameni care prețuiesc această virtute și ajută-mă să am față de ei cel mai profund respect. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

 

 

Ziua a VII-a – Munca și rugăciunea

 

Sfinte Iosife, vrednic soț și tată, tu ai Înțeles porunca lui Dumnezeu de a câștiga hrana necesară sfintei Familii în sudoarea frunții tale. Munca nu a fost pentru tine un mijloc de Îmbogățire, nici de rătăcire de la ținta vieții, “mântuirea sufletului”, ci o permanentă rugăciune.

 

Model al muncitorilor, tu l-ai Învățat pe Fiul tău adoptiv, Isus Cristos, meseria de lemnar, Încât toți l-au recunoscut ca “fiul lemnarului”. El Însuși nu s-a rușinat să fie numit astfel. Învață-mă și pe mine să muncesc din toată inima pentru binele oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu; să nu-mi fie rușine nici chiar de munca cea mai simplă, știind că prin aceasta sunt un slujitor al semenilor mei. Întărește-mă atunci când munca fizică sau intelectuală mă doboară și sunt ostenit. Îndreaptă-mă spre Fiul tău, care este odihnă celor osteniți. Luminează-mi mintea, că dorința de câștig să nu pună stăpânire pe sufletul meu și, muncind, să nu uit de Dumnezeu și mântuirea sufletului meu. Ajută-mă să respect duminica, ziua sfântă de odihnă și luminează-i și pe mai marii mei să Înțeleagă această datorie. Mijlocește de la Isus cel Înviat, că, atunci când mă voi Întoarce în țărâna din care am fost făcut, să primesc răsplata muncii mele cinstite și să am parte de Învierea celor drepți. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

 

 

Ziua a VIII-a – Sfințenia

 

Sfinte Iosife, chemat de Dumnezeu la o mare sfințenie, eu nu mă satur admirând comoara de haruri cu care este Împodobit sufletul tău. Lucrurile exterioare nu te pot sustrage de la prezența lui Dumnezeu, iar dragostea dă o imensă valoare celor mai mici fapte ale tale. Binecuvântate sunt mâinile tale care au purtat de atâtea ori pe Fiul lui Dumnezeu și care au lucrat numai pentru el! Fericiți sunt ochii tăi, care l-au privit neîncetat! Fericită este feciorelnica ta inimă, care l-a iubit tot timpul și a trăit numai pentru el!

 

Exemplu minunat de reculegere și de dragoste Înflăcărată, tu ai primit un dar deosebit ca să atragi inimile noastre spre Dumnezeu prin meditație. Curată, luminează și sfințește inima mea; condu-o în adevăratul sanctuar al vieții interioare pentru că eu nu mai sunt în stare să fiu atent în timpul unei scurte rugăciuni, ceasuri și zile Întregi trecând fără ca eu să mă gândesc la Dumnezeu.

 

Sfinte Iosife, modelul vieții spirituale, sprijinitorul sufletelor care năzuiesc spre desăvârșire, mă Încredințez cu totul Îndrumării tale pe calea sfințeniei. Privește la neputință și lipsurile care-mi copleșesc sufletul. Scoate-mă din această primejdioasă nepăsare în care trăiesc de atâta timp. Dobândește-mi reculegerea sufletească, duhul meditației, al rugăciunii și al evlaviei. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

 

 

Ziua a IX-a – Ocrotirea în ceasul morții

 

Fericite sfinte Iosife, ocrotește-mă în mod deosebit în ceasul morții. Te rog să fii alături de mine în acea clipă în care nu știu dacă mă vor mai ajuta puterile să te chem în ajutor și să pronunț numele sfinte ale lui Isus și Măriei.

 

După o viață așa de păcătoasă, pe care am dus-o, trebuie să mă tem de dreptatea lui Dumnezeu. Păcatele și necredința mea stârnesc în mine frică. Pentru tine, sfinte Iosife, moartea n-a fost decât o flacără mai aprinsă de dragoste. Viața ta sfântă nu putea să fie Încoronată Înaintea lui Dumnezeu decât cu o moarte sfântă.

 

Tu ești modelul, patronul și mângâietorul muribunzilor. Fă să am parte de moartea celor drepți. Pentru aceasta, ajută-mă să trăiesc mereu în prezența lui Isus și a sfintei Fecioare Maria. Învață-mă să fiu mort de pe acum pentru amorul meu propriu, pentru poftele dezordonate și să caut în toate să-i plac numai lui Dumnezeu și să trăiesc numai pentru acela care a murit din dragoste pentru mine.

 

Din această clipă vreau să mă pregătesc pentru moarte, sub ocrotirea ta și cu ajutorul harului lui Dumnezeu vreau să fac pocăință pentru păcatele mele și să Încep a-l iubi pe Dumnezeu din tot sufletul meu și din toate puterile mele.

 

Isuse, Mărie, Iosife, cu speranța în ocrotirea voastră, iau această hotărâre; ajutați-mă acum și în ceasul morții mele. Amin.

 

Tatăl nostru… Bucură-te, Mărie… Slavă Tatălui…

Fericite Iosife, pentru afecțiunea duioasă care te-a unit cu Fecioara Neprihănită, Maica lui Dumnezeu, pentru iubirea părintească cu care l-ai îmbrățișat pe Pruncul Isus, te rog să asculți rugăciunea mea urgentă. O păzitor înțelept al Sfintei Familii, ajută-mă să păstrez o inimă curată și generoasă. Ajută-mă în luptele pe care trebuie să le suport împotriva Ispititorului.

Deoarece atunci l-ai scăpat pe Pruncul Isus de la moarte, apără-mă astăzi de pericolele care amenință viața mea omenească și mântuirea mea veșnică. Da, acordă-mi puternica ta ocrotire, pentru ca prin exemplul tău și cu ajutorul tău, să pot trăi în sfințenie.

Sfinte Iosife, dobândește-mi în sfârșit harul unei morți bune, în compania ta, împreună cu sfânta ta Soție și cu Fiul său divin. Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…

 

Pentru novena se va spune rugăciunea de mai sus timp de noua zile consecutiv.

 

Tradus si adaptat pentru www.novena.ro de Pr. Iosif Agiurgioaei.

Printre sfinții cei mai cinstiți pentru cauzele dificile, se remarcă sfântul Iosif, tatăl purtător de grijă al lui Isus. Urmează aici diferite cereri adresate lui pentru diferite nevoi.

 

Slăvite sfinte Iosife, Soț al Mariei Fecioara, acordă-ne ocrotirea ta părintească: noi ți-o cerem pentru inima lui Isus Cristos. Tu, a cărui ocrotire se extinde la toate necesitățile noastre și știe să ne facă posibile lucrurile cele mai imposibile, deschide ochii tăi de părinte asupra intereselor fiilor tăi. În suferința și în mâhnirea ce ne apasă, noi ne adresăm cu încredere ție; binevoiește a lua sub ocrotirea ta plină de dragoste această problemă importantă și dificilă care este cauză a preocupărilor noastre. Fă ca rezolvarea ei fericită să fie spre slava lui Dumnezeu și binele slujitorilor săi. Amin.

 

Tatăl Nostru…, Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…

 

Pentru novena se va spune rugăciunea de mai sus timp de noua zile consecutiv.

 

Tradus si adaptat pentru www.novena.ro de Pr. Iosif Agiurgioaei.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •