GÂNDUL BIBLIC AL ZILEI

1 decembrie 2022 

Joi din săptămâna întâi din Advent
Ss. Florenţa, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet

“Încredeţi-vă în Domnul pe vecie”. (Is 26,4)

Cu aceste cuvinte, profetul Isaia vrea să reaprindă în poporul său, rob în Babilon, speranţa că vor putea să se întoarcă la Ierusalim şi să-l reconstruiască. În acest timp al Adventului, să intensificăm dorinţa de a rămâne în aşteptarea lui Isus, ascultători faţă de cuvântul său. El ne va putea elibera de frica celorlalţi şi mai ales de mentalitatea care ar vrea să ne împiedice să-l considerăm Domnul şi Tatăl nostru. Vom trăi aşa ca fraţi. Vino, Doamne, Isuse!

 

Text preluat din Calendarul “Cinci pâini de orz” 2022 – Editura Presa Bună Iaşi


LECTURILE LITURGICE ALE ZILEI

LECTURA I
Să intre neamul cel drept, care se păstrează fidel.
Citire din cartea profetului Isaia 26,1-6

În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: “Avem o cetate puternică; el a pus mântuirea ca zid şi întăritură. 2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel drept care se păstrează fidel! 3 Planul este stabil; tu vei asigura pacea, pace, pentru că şi-a pus încrederea în tine. 4 Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este o Stâncă veşnică! 5 I-a umilit pe cei care locuiau în înălţimi şi a doborât cetatea semeaţă: a doborât-o la pământ, a coborât-o până în ţărână. 6 Ea este călcată în picioare, picioarele sărmanului, tălpile picioarelor săracilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1 şi 8-9.19-21.25-27a (R.: 26a)
R.: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
8 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în cei puternici. R.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii
ca să intru şi să-l laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului:
cei drepţi vor intra prin ea.
21 Te laud pentru că mi-ai răspuns
şi ai fost mântuirea mea. R.

25 Doamne, mântuieşte-mă,
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 55,6
(Aleluia) Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, invocaţi-l câtă vreme este aproape de voi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Va intra în împărăţia cerurilor acela care împlineşte voinţa Tatălui meu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21.24-27

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Nu oricine îmi zice «Doamne! Doamne!» va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care împlineşte voinţa Tatălui meu, care este în ceruri. 24 Aşadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte va fi asemenea cu omul înţelept care şi-a construit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese stabilită pe stâncă. 26 Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele, şi nu le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care şi-a construit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi ea s-a prăbuşit. Iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului