OFERTA

Într-o biserică africană, în timpul colectei de la Ofertoriu, cei care o făceau treceau cu un coş mare de nuiele, unul dintre acelea care se folosesc la recoltarea maniocului.

În ultimul rând de bănci din biserică era aşezat un băieţel care privea cu îngrijorare coşul care trecea din rând în rând. A suspinat la gândul că nu are absolut nimic să-i ofere Domnului.

Coşul a sosit înaintea lui.

Atunci, spre mirarea tuturor credincioșilor, băiețelul s-a aşezat în coş spunând:

– Singurul lucru pe care îl posed, îl dau în dar Domnului. 

Vă îndemn deci fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual’’ (Rom 12,1).

     365 de povestioare pentru suflet – Bruno Ferrero. Editura Presa Bună – 2013